Tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động đầu tư, kinh doanh tại các khu kinh tế

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) - thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển KKT, KCN.
Tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động đầu tư, kinh doanh tại các khu kinh tế

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) - thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển KKT, KCN. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ KH&ĐT tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, các vấn đề cơ chế, tìm ra các nút thắt cần tháo gỡ, tổng hợp, trả lời kịp thời, đầy đủ các kiến nghị của chủ đầu tư, tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại các KCN, KKT.

 Đồng thời, Bộ KH&ĐT cần rà soát chính sách ưu đãi để hướng dẫn tạo ra sự hài hòa, tránh chồng chéo trong thu hút đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu đầu tư phục vụ công tác quản lý, tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các nghị định, văn bản hướng dẫn các vấn đề liên quan về phát triển KKT, KCN, cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ cho phù hợp với tình hình mới.

Báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về phát triển KKT, KCN vừa diễn ra, Bộ KH&ĐT cho biết, tính đến nay, cả nước có 299 KCN với tổng diện tích 85.000 ha, trong đó 212 KCN đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 67%, cao hơn 2% so với cuối năm 2014. Về KKT, trong năm nay đã có thêm KKT Đông Nam Quảng Trị đi vào hoạt động và 2 KKT ở Thanh Hóa, Nghệ An được mở rộng, nâng tổng số các KKT lên 16 khu, với tổng diện tích 815.000 ha.

Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo về phát triển các KCN, KKT thời gian qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận những bước khởi sắc trong hoạt động tại các KCN, KKT. Đặc biệt là tỷ lệ lấp đầy đã tăng lên; công tác bảo vệ môi trường, đổi mới công nghệ có chuyển biến tích cực; tỷ lệ các KCN có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 84%, tăng 2%.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ để nâng cao hơn nữa tỷ lệ lấp đầy các KCN, KKT, tạo thành những động lực thực sự phát triển của các địa phương cũng như cả nước. Đồng thời,  yêu cầu 10 tỉnh có tỷ lệ lấp đầy các KCN còn thấp phải nỗ lực hơn nữa, tập trung thu hút, hỗ trợ đầu tư, đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng... Các tỉnh cũng cần rà soát các KCN hoạt động kém hiệu quả, các KCN chưa hoặc chậm đầu tư khu xử lý nước thải tập trung để tổ chức kiểm tra, giám sát, thực hiện các biện pháp xử lý kiên quyết hơn nữa.

Minh Hiếu

ngocthanh