Tạo thuận lợi để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

Thỏa thuận hợp tác về phục vụ khách hàng Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam vừa được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với Ngân hàng Kyoto (Nhật Bản) nhằm tạo thuận lợi
Tạo thuận lợi để  doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

Thỏa thuận hợp tác về phục vụ khách hàng Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam vừa được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với Ngân hàng Kyoto (Nhật Bản) nhằm tạo thuận lợi cho việc cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam.

 

Theo Thỏa thuận, BIDV và Ngân hàng Kyoto sẽ phối hợp đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm dịch vụ tài chính - ngân hàng đa dạng, bao gồm từ mở và quản lý tài khoản, tiền gửi, cấp tín dụng và bảo lãnh, thanh toán trong nước và quốc tế, kinh doanh ngoại tệ và phái sinh... Ngoài ra, hai ngân hàng cũng sẽ phối hợp để hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn cho khách hàng về môi trường kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, các quy định của pháp luật Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, kết nối kinh doanh…

 

Ngân hàng Kyoto là một trong số các ngân hàng lớn của Nhật Bản. Tính đến tháng 3/2015, tổng tài sản của ngân hàng này là 8.242,8 tỷ Yên, tương đương 68,59 tỷ USD. 

T.H

ngocthanh