Tạo lập diễn đàn đối tác công tư về các vấn đề môi trường tại Việt Nam

Ngày 30/9 tại Hà Nội, Phiên toàn thể Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ tư do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đã được khai mạc. Đáng chú ý là trong khuôn khổ Hội nghị
Tạo lập diễn đàn đối tác công tư  về các vấn đề môi trường tại Việt Nam

Ngày 30/9 tại Hà Nội, Phiên toàn thể Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ tư do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đã được khai mạc. Đáng chú ý là trong khuôn khổ Hội nghị lần này, mục tiêu tạo lập diễn đàn đối tác công tư về các vấn đề môi trường tại Việt Nam đã được đặt ra.

 

Trước đó, trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/9, Hội thảo Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã được tổ chức vào ngày 29/9. Một trong 2 mục tiêu hướng tới của Hội thảo này là tạo lập diễn đàn đối tác công tư để các nhà quản lý các cấp, các chuyên gia trao đổi, thảo luận, đánh giá về các vấn đề môi trường, các nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam. 

IMG

Các vấn đề môi trường, các nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam sẽ được trao đổi, thảo luận, đánh giá tại một diễn đàn đối tác công tư

 Ảnh: LTT

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng đặt mục tiêu thống nhất nhận thức về những vấn đề môi trường lớn đặt ra đối với đất nước ta, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất các giải pháp đột phá nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2016 - 2020. 

 

Cũng trong 2 ngày, Hội nghị còn có các sự kiện như: Hội thảo khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Khai mạc Triển lãm quốc tế về bảo vệ môi trường… 

 

Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ tư được tổ chức với mục tiêu tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015; xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với quyết tâm đưa công tác bảo vệ môi trường lên tầm cao mới, xứng đáng là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững.

Ngô Trần

 

ngocthanh