Tăng tính công khai, minh bạch về nguồn lực cho dự án giảm nghèo

Qua 5 năm thực hiện, những thành công và kết quả tốt của dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 đã được cộng đồng ghi nhận và các bên liên quan ở tất cả các cấp đánh giá tích cực. Thông tin này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết tại cuộc họp giữa Bộ
Tăng tính công khai, minh bạch  về nguồn lực cho dự án giảm nghèo

Qua 5 năm thực hiện, những thành công và kết quả tốt của dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 đã được cộng đồng ghi nhận và các bên liên quan ở tất cả các cấp đánh giá tích cực. Thông tin này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết tại cuộc họp giữa Bộ với Ngân hàng Thế giới (WB) liên quan đến các nội dung chính về những khoản vay bổ sung cho Dự án.

 

Theo Bộ KH&ĐT, cách tiếp cận lấy cộng đồng làm định hướng được áp dụng xuyên suốt trong các hoạt động của Dự án. Công tác triển khai Dự án đã tạo điều kiện nâng cao năng lực quản lý của cấp xã khi nhiều địa phương đã đủ khả năng thực hiện thành công các tiểu dự án quy mô nhỏ. Việc phân cấp quản lý các tiểu dự án cho các xã cũng đã giúp cho các xã lớn mạnh hơn rất nhiều khi ngay cả những xã ở địa bàn rất khó khăn cũng đã đảm nhiệm được công tác quản lý. Sự cải thiện về năng lực của cấp xã một phần là nhờ vào các hoạt động tăng cường năng lực của Dự án, sự hỗ trợ thường xuyên, kiểm tra đôn đốc và giám sát của Dự án.

IMG

Công tác triển khai dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 giúp nâng cao năng lực quản lý của cấp xã khi nhiều địa phương đã đủ khả năng thực hiện thành công các tiểu dự án quy mô nhỏ

 Ảnh: Hà Lê 

WB đánh giá, qua 5 năm triển khai Dự án, các hộ nông dân, hộ nghèo hưởng lợi từ Dự án đã có thể nắm bắt cơ hội sinh kế và biết quản lý các hoạt động phát triển sinh kế. Dự án đã lựa chọn và áp dụng các phương thức chuyển giao kiến thức và kỹ thuật một cách phù hợp nhằm tăng cường năng lực cho đối tượng hưởng lợi, đặc biệt là người dân.

 

Bộ KH&ĐT nhận định, công tác quản lý dự án hiệu quả là một yếu tố quan trọng giúp cho Dự án đã đạt được mức độ hoàn thành và giải ngân rất cao. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh công tác truyền thông đã giúp cho người hưởng lợi biết thông tin và hiểu về Dự án, giúp tăng cường tính minh bạch, công khai về nguồn lực dành cho giảm nghèo.

 

Thông tin về khoản vay bổ sung cho Dự án do WB tài trợ, Bộ KH&ĐT cho biết, ưu tiên tổng thể của giai đoạn thực hiện khoản vay bổ sung cho Dự án là củng cố, nhân rộng và phổ biến cách tiếp cận, công cụ và cách thức thực hiện mà Dự án đã xây dựng và triển khai hiệu quả trong thời gian qua trong công tác giảm nghèo. Dự án sẽ tiếp tục tăng cường cơ chế thông tin minh bạch về nguồn lực cho giảm nghèo, trong đó giao cho xã làm chủ đầu tư nhiều hơn; tăng cường tính sở hữu và trách nhiệm giải trình trong thực hiện đầu tư và cung cấp các dịch vụ; xây dựng năng lực để cộng đồng thôn, bản thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình giảm nghèo; khuyến khích thực hiện các liên kết để xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, kết nối tốt hơn với thị trường; đẩy mạnh các nghiên cứu chính sách, khuyến nghị đưa những kinh nghiệm hay vào chương trình giảm nghèo quốc gia và nông thôn mới.

 

Bộ KH&ĐT cũng cho biết, trong giai đoạn thực hiện khoản vay bổ sung, Dự án sẽ vẫn sẽ tiếp tục được triển khai tại 6 tỉnh là Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái và Lào Cai, gồm 29 huyện và 259 xã. Trong đó, 13/29 huyện dự án thuộc Chương trình 30A và 5 huyện thuộc Chương trình 30B của Chính phủ; 253/259 xã dự án là các xã trong Chương trình 135. Vùng Dự án gồm hơn 174.000 hộ với hơn 83.000 hộ nghèo, trong đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số (chiếm 90 - 95%). 

 

Có 4 xã của 2 tỉnh là Lai Châu và Lào Cai sẽ được đưa ra khỏi Dự án trong giai đoạn thực hiện khoản vay bổ sung vì các xã này đã đạt được phần lớn các tiêu chí nông thôn mới, tình hình kinh tế - xã hội đã có nhiều chuyển biến đáng kể. Tổng nguồn vốn đầu tư của giai đoạn thực hiện khoản vay bổ sung cho Dự án là 110 triệu USD, trong đó vốn đối ứng của phía Việt Nam là 10 triệu USD.

Ngô Trần

ngocthanh