Tăng cường thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày 10/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến Đề án Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế nhằm góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức
Tăng cường thông tin tuyên truyền  về hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày 10/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến Đề án Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế nhằm góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho tất cả các đối tượng khác nhau trên toàn quốc.

 

Theo Bộ Công Thương, trong giai đoạn tới, tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam dự kiến sẽ có những biến chuyển mạnh mẽ, đòi hỏi công tác thông tin tuyên truyền cần phải có những đổi mới để phù hợp và đáp ứng được tình hình thực tiễn. Việt Nam sẽ tiếp tục “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”, bước vào một thời kỳ hội nhập mới với việc tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015, tham gia một loạt các Hiệp định Thương mại tự do mới… Công tác hội nhập sẽ chuyển dần trọng tâm từ hội nhập bên ngoài (thông qua đàm phán, ký kết) sang hội nhập bên trong (thông qua hành lang pháp lý rõ ràng minh bạch, tạo lập môi trường cạnh tranh thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp). Vai trò triển khai thực thi cam kết, khai thác cơ hội của hội nhập cũng sẽ chuyển đến các địa phương và các doanh nghiệp.

IMG

Tọa đàm lấy ý kiến Đề án Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế do Bộ Công Thương tổ chức ngày 10/6, tại Hà Nội

 

Ảnh: Lê Tiên

Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận không nhỏ người dân, đặc biệt là doanh nghiệp, và cán bộ làm công tác hội nhập..., vì nhiều lý do khác nhau, chưa nắm rõ thông tin về hội nhập nên còn có tâm lý e ngại, thậm chí chưa tích cực ủng hộ công tác hội nhập, cũng như các chủ trương chính sách liên quan của Chính phủ và của các bộ, ngành...

 

Trên cơ sở xác định công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập quốc tế với trọng tâm là hội nhập kinh tế là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; để công tác thông tin tuyên truyền ngày càng thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng khắp và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin của các đối tượng liên quan, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng Đề án Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế. 

 

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung vào đánh giá về những tồn tại, hạn chế của công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế thời gian qua và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế; khuyến nghị về các điểm mới và trọng tâm ưu tiên trong việc triển khai công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới…

 

Dự kiến, các cuộc tọa đàm lấy ý kiến về Đề án sẽ tiếp tục được tổ chức tại TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ trong thời gian tới.

T.Hiếu

ngocthanh