Tăng cường quản lý chất lượng dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí nêu về công trình Đập dâng Lạc Tiến thuộc dự án Cấp nước cho Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng.
Tăng cường quản lý chất lượng dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí nêu về công trình Đập dâng Lạc Tiến thuộc dự án Cấp nước cho Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng.

 

Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về chất lượng công trình Đập dâng Lạc Tiến (Hà Tĩnh) có nhiều biểu hiện chất lượng công trình không đảm bảo. 

 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, dự án Cấp nước cho KKT Vũng Áng gồm 4 tiểu dự án (Hồ Rào Trổ; Đập dâng Lạc Tiến, tuynel và kênh dẫn; Cống Kỳ Hà; Nhà máy nước). Đến nay hạng mục Nhà máy nước (giai đoạn 1), Đập dâng Lạc Tiến và hệ thống kênh dẫn, tuynel cơ bản đã hoàn thành, hạng mục Hồ Rào Trổ và Cống Kỳ Hà đang thi công.

 

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, ngay khi phát hiện xảy ra hiện tượng võng mái hạng mục phụ trợ (nhà vận hành) Đập dâng Lạc Tiến, UBND Tỉnh đã giao chủ đầu tư, tư vấn thiết kế bổ sung và hoàn chỉnh. Hiện tượng võng mái nhà vận hành không ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và ổn định của công trình. 

 

UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, về chất lượng tổng thể Dự án, đến nay cơ bản đảm bảo yêu cầu theo quy định, công trình xây dựng an toàn, ổn định, một số hạng mục chính đã đưa vào sử dụng và đã phát huy hiệu quả.

 

Xem xét báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh và ý kiến của các bộ liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chất lượng công trình các hạng mục công trình đã xây dựng thuộc dự án Cấp nước cho KKT Vũng Áng, không để xảy ra các sai sót tương tự; khẩn trương chỉ đạo chủ đầu tư xử lý, khắc phục dứt điểm các tồn tại, đồng thời tổ chức quan trắc, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố (nếu có) để bảo đảm an toàn công trình.  

 Minh Hiếu

 

ngocthanh