Tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư, mua sắm tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Đây là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định rõ trong Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016
Tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư, mua sắm tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Đây là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định rõ trong Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

 

Cụ thể, tại Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư, công tác đấu thầu, thanh quyết toán trong xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị của các đơn vị; rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, quản lý có hiệu quả các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục, nhất là lĩnh vực giáo dục mầm non và các địa phương vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 

Theo Báo cáo của Bộ GD&ĐT tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2014 - 2015, tiến độ thực hiện xây dựng trường học cho con em công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện vẫn còn chậm; việc bố trí ngân sách, cân đối vốn cho công tác phổ cập giáo dục mầm non chưa thực hiện được theo kế hoạch đề ra; công tác quy hoạch, xây dựng trường, lớp mầm non ở những địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân cư còn gặp nhiều khó khăn do thiếu quỹ đất, thiếu trường; việc triển khai của một số địa phương còn chưa đồng bộ, chưa có những chính sách đặc thù…

Lê Xuân

ngocthanh