Tăng cường kiểm soát rủi ro cho vay đối với dự án PPP giao thông

Các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BOT, hợp đồng BT) đang trở thành một lĩnh vực phát triển “nóng” hiện nay và nhận được nhiều quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước
Tăng cường kiểm soát rủi ro cho vay đối với dự án PPP giao thông

Các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đầu tư  theo hình thức PPP (hợp đồng BOT, hợp đồng BT) đang trở thành một lĩnh vực phát triển “nóng” hiện nay và nhận được nhiều quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. 

 

Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), việc cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đối với lĩnh vực này hiện vẫn còn thiếu chặt chẽ, chưa đầy đủ và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với dự án có tổng mức đầu tư lớn và thời gian thực hiện dự án thường kéo dài tới hàng chục năm.

 

Theo NHNN, nguồn vốn ngân hàng góp phần bảo đảm tiến độ, khối lượng đầu tư xây dựng các công trình giao thông, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, thời gian qua, việc cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông còn tồn tại một số bất cập, chưa đánh giá đầy đủ những rủi ro có liên quan. Các ngân hàng thương mại đã đầu tư một nguồn vốn lớn tài trợ cho các dự án hạ tầng giao thông và xu hướng này có chiều hướng gia tăng tại nhiều ngân hàng.

IMG

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, các tổ chức tín dụng chỉ cấp tín dụng các dự án giao thông đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BOT, BT) thực hiện tốt quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư, xây dựng

 Ảnh: Tiên Giang

Ngoài ra, NHNN cho biết, tại Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 2/7/2015 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 6 vừa qua, Chính phủ đã giao NHNN thúc đẩy tăng trưởng tín dụng gắn với bảo đảm cơ cấu tín dụng phù hợp, trong đó tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; giám sát chặt chẽ khi cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, dự án có thời gian thu hồi vốn dài…

 

Do đó, để tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng cho các dự án giao thông đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BOT, BT) trong thời gian tới, Thống đốc NHNN vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-NHNN để chấn chỉnh kịp thời những bất cập nêu trên.

 

Tại Chỉ thị số 05/CT-NHNN, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc tham mưu cho Thống đốc, chủ động triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường kiểm soát rủi ro trong cho vay đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BOT, BT) theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là kiểm soát chặt chẽ tình hình tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng, đặc biệt là đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BOT, BT); cung cấp thông tin và kịp thời cảnh báo cho các tổ chức tín dụng về những rủi ro phát sinh; tăng cường quản lý, giám sát, thanh tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng.

 

Đối với các đơn vị trực thuộc NHNN, Thống đốc NHNN yêu cầu phải giám sát thường xuyên diễn biến hoạt động ngân hàng để phát hiện các vi phạm; cảnh báo và xử lý kịp thời các sai phạm của các tổ chức tín dụng; giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng trong cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là các dự án giao thông đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BOT, BT); xem xét thận trọng, chặt chẽ đối với các đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn của tổ chức tín dụng đối với các dự án PPP (hợp đồng BOT, BT) trong lĩnh vực giao thông, đặc biệt là những dự án có tổng mức đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn dài.

 

Còn đối với các tổ chức tín dụng, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị này chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng khi xem xét cấp tín dụng đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BOT, BT); đặc biệt lưu ý các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động; hạn chế và kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng, hạn mức tín dụng vào các dự án PPP (hợp đồng BOT, BT) trong lĩnh vực giao thông; đồng thời kiểm soát thời hạn cho vay, tương ứng với thời hạn huy động vốn, không để xảy ra rủi ro kỳ hạn và thanh khoản. 

 

Đặc biệt, Thống đốc NHNN lưu ý các tổ chức tín dụng chỉ cấp tín dụng các dự án đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BOT, BT) thực hiện tốt quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư, xây dựng…; các dự án có hiệu quả, có tính khả thi, có khả năng thu hồi vốn cao và mức độ rủi ro thấp. Khi xem xét thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng, các tổ chức tín dụng còn phải thẩm định kỹ năng lực tài chính của chủ đầu tư, bảo đảm có đủ vốn tự có tham gia dự án theo đúng quy định của pháp luật…

Trần Nam

 

 

ngocthanh