Tăng cường hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tăng trưởng xanh

Danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ quản. Danh mục này được thực hiện bằng nguồn vốn
Tăng cường hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tăng trưởng xanh

Danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ quản. Danh mục này được thực hiện bằng nguồn vốn do Ngân hàng Thế giới (WB) viện trợ không hoàn lại nhằm hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển các giải pháp công nghệ và tăng cường các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tăng trưởng xanh thông qua việc thành lập, vận hành VCIC.

 

Dự án gồm 3 hợp phần. Hợp phần 1 là thành lập, tổ chức hoạt động của VCIC và hỗ trợ phát triển chính sách về đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu. Hợp phần 2 là thực hiện các dịch vụ ươm tạo doanh nghiệp, ươm tạo công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm tài trợ cho các doanh nghiệp. Hợp phần 3 sẽ xây dựng trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh.

 

Trên tinh thần đó, Dự án hỗ trợ cơ quan chủ quản thành lập và vận hành hiệu quả VCIC trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm; xây dựng Khung chính sách hỗ trợ đầu tư tư nhân; tăng số lượng doanh nghiệp và ý tưởng sáng tạo công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu; dần dần hình thành ngành công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu; thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin điện tử.

Thủy Dung

ngocthanh