Tăng cường hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập

Nhiều tài sản nhà nước (TSNN) của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập còn bỏ hoang, lãng phí. Bộ Tài chính sẽ rà soát hệ thống chế tài xử lý các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng
Tăng cường hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập

Nhiều tài sản nhà nước (TSNN) của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập còn bỏ hoang, lãng phí. Bộ Tài chính sẽ rà soát hệ thống chế tài xử lý các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng TSNN tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính. Đại diện Cục Quản lý công sản thuộc Bộ Tài chính cho biết như vậy tại cuộc họp báo vừa diễn ra. 

 

Theo Báo cáo của Cục Quản lý công sản, hiện có 4 loại TSNN có giá trị lớn gồm đất, nhà, ô tô, tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thuộc diện được quản lý. Tổng giá trị các loại tài sản này tính đến cuối năm 2014 (chưa bao gồm tài sản tại các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, doanh nghiệp nhà nước) lên tới 99.692,08 tỷ đồng. Trong số tài sản này, các đơn vị sự nghiệp công lập hiện quản lý số tài sản trị giá khoảng 690.590 tỷ đồng (chiếm 69,08% tổng giá trị tài sản nhà nước). 

 

Đánh giá về cơ chế quản lý TSNN của các đơn vị sự nghiệp công lập thời gian qua, ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, kết quả thực hiện việc xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính chưa cao. Theo báo cáo chưa đầy đủ của các bộ, ngành, địa phương, đến nay mới chỉ có 579 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được giao vốn theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp với tổng giá trị tài sản khoảng trên 19.000 tỷ đồng. 

 

Hạn chế này xuất phát từ một số bất cập trong cơ chế hiện hành và công tác tổ chức thực hiện như: một số tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện để được Nhà nước xác định giá trị tài sản giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp còn chưa hợp lý, dễ tạo tâm lý e ngại cho các đơn vị như phải có đề án sử dụng tài sản, phải cam kết Nhà nước không bổ sung kinh phí từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, một số đơn vị sự nghiệp công lập còn có tâm lý ngại thay đổi, trông chờ vào sự bao cấp của Nhà nước; một số đơn vị chưa thấy được tác dụng quan trọng của việc sử dụng hiệu quả TSNN giao cho đơn vị nên chưa tích cực triển khai...

 

Trước tình hình trên, đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới sẽ bổ sung, sửa đổi cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Trong đó sẽ rà soát tổng thể trình tự, thủ tục xác định giá trị tài sản và giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý để cắt bỏ những nội dung không cần thiết, quy định các nội dung, thời hạn thực hiện từng khâu công việc để đẩy nhanh tiến độ giao tài sản cho đơn vị. Không chỉ các đơn vị tự chủ thu chi, mà đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên cũng sẽ thuộc diện được Nhà nước xác định giá trị tài sản và giao cho quản lý. 

 

Về ý kiến cho rằng cơ chế mở hơn liệu có tạo ra kẽ hở để các đơn vị lợi dụng cho thuê, mượn tài sản tràn lan, đại diện Bộ Tài chính khẳng định, pháp luật hiện đã quy định chặt yêu cầu khi giao tài sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Một trong những yêu cầu đầu tiên là sử dụng đúng mục đích, không làm ảnh hưởng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đồng thời gắn với công khai, minh bạch. Ngoài ra, quy định về xử lý vi phạm hành chính trong quản lý tài sản cũng nêu rõ, nếu dùng sai quy định thì sẽ bị phạt tiền, cảnh cáo với công chức, viên chức.

Nguyệt Minh

 

ngocthanh