Tăng cường hiểu biết về quy định và quy trình đấu thầu của Ngân hàng Thế giới

Dự kiến vào ngày 29/5 tới, tại TP. Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB)
Tăng cường hiểu biết về quy định và quy trình đấu thầu của Ngân hàng Thế giới

Dự kiến vào ngày 29/5 tới, tại TP. Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức hội thảo với chủ đề “Cơ hội kinh doanh với các dự án do WB tài trợ tại Việt Nam”.

 

Hội thảo nhằm mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận thông tin về các cơ hội kinh doanh và tăng cường hiểu biết về quy định và quy trình đấu thầu của WB cho cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam để chuẩn bị hồ sơ dự thầu tốt hơn, nâng cao cơ hội trúng thầu tại các dự án do WB tài trợ. 

 

Theo chương trình dự kiến, Hội thảo sẽ có các nội dung chủ yếu như: tổng quan về danh mục dự án của WB tại Việt Nam; cách xác định các cơ hội kinh doanh với các dự án do WB tài trợ tại Việt Nam; giới thiệu về chính sách và thủ tục đấu thầu của WB… Đặc biệt, tại Hội thảo, các chuyên gia của WB sẽ tư vấn trực tiếp trên chính hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp đã và đang dự thầu các dự án của WB.

 

Hàng năm, WB cung cấp các khoản vay, tín dụng và viện trợ không hoàn lại để tài trợ cho các dự án tại các nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Các khoản vay đầu tư, tín dụng và viện trợ không hoàn lại tài trợ cho rất nhiều hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau nhằm phát triển kết cấu hạ tầng cần thiết cho tăng trưởng kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững. Các dự án sử dụng vốn vay hay tín dụng này chính là nơi mang đến rất nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.

T.Hiếu

ngocthanh