Tăng cơ hội hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 2015 sẽ được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức tại Hà Nội vào ngày 14/10 tới.
Tăng cơ hội hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 2015 sẽ được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức tại Hà Nội vào ngày 14/10 tới. 

 

VCCI cho biết, tham gia Diễn đàn lần này dự kiến có khoảng 400 đại biểu đại diện cho các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp và cơ quan thông tấn báo chí của hai nước.

 

Trong phiên chính, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 2015 sẽ thảo luận, đánh giá về hiện trạng, kiến nghị các giải pháp tăng cường quan hệ đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản; vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam - kết quả và định hướng phát triển trong các năm tới. Tham gia đối thoại trong phiên này dự kiến có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương; lãnh đạo một số địa phương và các hiệp hội doanh nghiệp của hai nước.

 

Còn trong các phiên thảo luận chuyên đề, theo VCCI, Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận hai chủ đề chính, bao gồm: hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; hợp tác song phương về lĩnh vực tài chính, cổ phần hóa doanh nghiệp. 

 

Diễn đàn lần này là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp hai nước đối thoại trực tiếp với đại diện Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương. Đồng thời, đây còn là nơi gặp gỡ, trao đổi và là cầu nối cho những cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Thanh Tú

ngocthanh