Tăng 1% GDP nhưng thiệt hại do ô nhiễm môi trường mất đi 3% GDP

Đó là con số trong Báo cáo tổng kết công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng giai đoạn 2016 - 2020 được trình bày tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh, con số này để cảnh báo về phát triển kinh tế - xã hội phải song hành với bảo vệ môi trường bền vững.
Tăng 1% GDP nhưng thiệt hại do  ô nhiễm môi trường mất đi 3% GDP

Đó là con số trong Báo cáo tổng kết công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng giai đoạn 2016 - 2020 được trình bày tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh, con số này để cảnh báo về phát triển kinh tế - xã hội phải song hành với bảo vệ môi trường bền vững.

 

Theo đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhìn lại 5 năm qua, công tác bảo vệ môi trường đã đạt được những kết quả tích cực; đầu tư từ ngân sách cho bảo vệ môi trường đã được quan tâm hơn và tăng dần qua từng năm (tổng chi cho bảo vệ môi trường năm 2015 là 11.400 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2010); các công cụ, biện pháp quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường được áp dụng và bước đầu phát huy hiệu quả; công tác thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường tiếp tục được đẩy mạnh, kiên quyết xử lý những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…

 

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong 10 năm tới GDP của Việt Nam có thể tăng gấp đôi, nhưng nếu không quan tâm đúng mức, thì ô nhiễm môi trường sẽ tăng gấp 3 lần so với hiện nay; thậm chí đến năm 2025 có thể gấp 4 đến 5 lần; tính trung bình cứ tăng 1% GDP thì thiệt hại do ô nhiễm môi trường sẽ làm mất đi 3% GDP. “Đây là cảnh báo mà chúng ta phải rất quan tâm khi trên thực tế vẫn còn tình trạng coi trọng các lợi ích kinh tế trước mắt hơn nhiệm vụ bảo vệ môi trường bền vững lâu dài” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

 

Để làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới và để bảo vệ môi trường trở thành một nội dung quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, thời gian tới cần tăng cường đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường; ưu tiên vốn đầu tư phát triển, vốn vay, ODA để giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, tồn tại kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân. Bên cạnh đó, huy động hiệu quả nguồn lực trong xã hội, khuyến khích xã hội hóa, đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư, nhất là về thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt tập trung; hình thành và triển khai hiệu quả các quỹ bảo vệ môi trường nói chung và quỹ trong các tập đoàn, doanh nghiệp để có thể chủ động nguồn vốn giải quyết các vấn đề môi trường; không cho phép các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường; kiểm soát chặt chẽ, không để Việt Nam trở thành bãi thải công nghiệp lạc hậu của các nước phát triển…

Nguyễn Quang

ngocthanh