Tạm dừng cấp phép dự án xã hội hóa nạo vét tuyến luồng hàng hải

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển.
Tạm dừng cấp phép dự án xã hội hóa nạo vét tuyến luồng hàng hải

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển. 

Thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển diễn biến phức tạp, các đối tượng vi phạm đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm để đối phó với các cơ quan chức năng. Việc khai thác trái phép cát, sỏi trên sông và cửa biển đã làm thất thoát tài nguyên, tác động xấu đến môi trường, an toàn giao thông, đê điều, gây thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

IMG

Tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Nhã Chi

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại trong xử lý vi phạm pháp luật đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nhận thức đầy đủ tính chất, hậu quả nghiêm trọng của hoạt động khai thác trái phép cát, sỏi để xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cần tập trung chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn. Đồng thời, thường xuyên rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp “bảo kê”, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm; động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi công vụ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập và tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi, quy hoạch các bến bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn; khẩn trương rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân đang có hoạt động nạo vét luồng lạch, khai thác, mở bến bãi tập kết cát, sỏi; trong tháng 12/2015, đình chỉ, xử lý nghiêm những trường hợp hoạt động trái phép; đồng thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép. Nơi nào để tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi phức tạp kéo dài thì người đứng đầu cấp ủy, chỉnh quyền và công an địa phương phải chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, xây dựng quy chế phối hợp giữa các địa phương có chung khu vực trên sông và cửa biển trong quản lý khai thác, vận chuyển và sử dụng cát, sỏi nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác trái phép; nghiên cứu, khảo sát xây dựng khu vực tạm giữ phương tiện đường thủy để phục vụ công tác xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu bổ sung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký khối lượng cát thu hồi khi triển khai các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch; hướng dẫn kỹ thuật thăm dò, chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm việc cấp, gia hạn và giám sát chặt chẽ việc thực hiện nội dung Giấy phép khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển. 

Bộ Giao thông vận tải tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát đánh giá lại việc triển khai các dự án nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải và luồng đường thủy nội địa; tạm dừng cấp mới giấy phép các dự án xã hội hóa để nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải theo Quyết định 73/2013/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải. 

Đối với các hộ dân hành nghề khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quan tâm chính sách an sinh xã hội, vận động họ vào hoạt động trong các công ty, hợp tác xã đã được cấp phép khai thác hoặc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp.

 T.K

ngocthanh