Tái cơ cấu để thúc đẩy doanh nghiệp vận tải phát triển

Nhiều ý kiến đóng góp về chính sách hỗ trợ, phương hướng tái cơ cấu, chất lượng công trình giao thông... đã được các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải đóng góp trực tiếp với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tại Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải vừa diễn ra tại Hà Nội.
Tái cơ cấu để thúc đẩy  doanh nghiệp vận tải phát triển

Nhiều ý kiến đóng góp về chính sách hỗ trợ, phương hướng tái cơ cấu, chất lượng công trình giao thông... đã được các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải đóng góp trực tiếp với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tại Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải vừa diễn ra tại Hà Nội. 

IMG

Thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải đặt nhiệm vụ trọng tâm là tái cơ cấu lĩnh vực vận tải, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

 Ảnh: Tất Tiên

Tại Hội nghị, ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Vận tải thuộc Bộ GTVT cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2015, Bộ GTVT tham mưu trình Chính phủ 3 Nghị định, 2 Quyết định; ban hành 3 Thông tư và 6 Quyết định trong lĩnh vực quản lý vận tải. Bộ GTVT cũng đã phê duyệt một số đề án liên quan đến lĩnh vực này như: đề án Tái cơ cấu vận tải, đề án Kết nối hài hòa phương thức trên hành lang vận tải TP.HCM - Cần Thơ. Trong lĩnh vực vận tải đường bộ, Bộ đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa bến xe và Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong đó các doanh nghiệp được miễn giảm thuế đất, ưu đãi vay vốn đầu tư và phát triển... 
Năm 2014, Bộ GTVT đã rà soát tổng thể 532 thủ tục hành chính (TTHC) và phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC, trong đó bãi bỏ 79 thủ tục, đơn giản hóa 228 thủ tục. Dịch vụ công trực tuyến cũng đã được Bộ GTVT triển khai mạnh mẽ khi trong tổng số 532 TTHC thuộc dịch vụ này có 32 TTHC được cung cấp ở mức độ 3 (chiếm 6%), 500 TTHC cung cấp ở mức độ 2 (chiếm 94%).
Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2015, Lãnh đạo Bộ GTVT đã chủ trì 18 hội nghị thuộc tất cả các lĩnh vực giao thông để trực tiếp lắng nghe và trao đổi cùng doanh nghiệp các vấn đề doanh nghiệp quan tâm. Điển hình, tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển tổ chức vào tháng 3/2015, Bộ đã kịp thời giải quyết những bức xúc của doanh nghiệp trong việc kiểm soát tải trọng phương tiện tại các cảng, tháo gỡ những vướng mắc mà các cảng biển gặp phải để thực hiện chủ trương kiểm soát tải trọng phương tiện.  Còn tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vận tải đường bộ và kiểm soát tải trọng phương tiện, Bộ đã tập hợp giải quyết tất cả các vướng mắc liên quan đến công tác quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện của các doanh nghiệp vận tải đường bộ. 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, thời gian qua, Bộ GTVT đặt nhiệm vụ trọng tâm là tái cơ cấu ngành GTVT, trong đó có tái cơ cấu lĩnh vực vận tải, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Để tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy mục tiêu là sự hài lòng của doanh nghiệp, thời gian tới, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo mạnh mẽ việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016. Cụ thể, Bộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, chiến lược, quy hoạch đã được phê duyệt; trong đó, chú trọng triển khai quyết liệt đối với đề án Tái cơ cấu vận tải trong toàn Ngành; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án Kết nối các phương thức vận tải để giảm tải cho đường bộ nhằm đạt mục tiêu phải xây dựng được hành lang pháp lý minh bạch và thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động. Bộ cũng sẽ tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính vì sự hài lòng hơn của doanh nghiệp và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động vận tải. 
Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng nhấn mạnh, thực hiện tái cơ cấu ngành GTVT, Bộ GTVT chủ trương phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng đường bộ, trong đó có yêu cầu các dự án sẽ đảm bảo đưa vào khai thác đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Bộ GTVT cũng sẽ tăng cường huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế ngoài nhà nước đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng giao thông với các hình thức đầu tư phù hợp, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tất cả các lĩnh vực.
BK

ngocthanh