Tách dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thành 2 hợp phần

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý tách dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thành 2 hợp phần. Trong đó, Hợp phần 1 của Dự án dài 36 km từ Dầu Giây đến Xuân Lộc do ngân sách nhà nước đầu tư bằng vốn vay
Tách dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thành 2 hợp phần

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý tách dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thành 2 hợp phần. Trong đó, Hợp phần 1 của Dự án dài 36 km từ Dầu Giây đến Xuân Lộc do ngân sách nhà nước đầu tư bằng vốn vay của Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB). Sau khi hoàn thành đầu tư, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) lựa chọn nhà đầu tư phù hợp để nhượng quyền quản lý, vận hành, khai thác. Hợp phần 2 dài 62 km từ Xuân Lộc đến Phan Thiết, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT tiếp tục phối hợp với WB và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thống nhất với WB về phương án đầu tư, cấu trúc Dự án, bố trí Khoản vay IDA cho Hợp phần 1 trong năm tài chính 2016 để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế khu vực. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết về nguồn vốn vay IDA của WB, bố trí nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam để kịp thời triển khai Hợp phần 1. 

 

Dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết là dự án hạ tầng giao thông thí điểm thực hiện theo hình thức PPP đầu tiên ở Việt Nam sử dụng nguồn lực từ khu vực tư nhân, có sự tham gia vốn của Nhà nước (VGF) để đảm bảo tính khả thi về tài chính của Dự án, nhằm đảm bảo sự hấp dẫn của Dự án đối với các nhà đầu tư tư nhân. Nguồn tài chính của Dự án bao gồm vốn VGF, vốn vay và vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư.

 

Tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết có chiều dài 98,7 km, quy mô 4 làn xe, theo tiêu chuẩn quốc tế, sẽ kết nối Đồng Nai với thành phố du lịch ven biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Dự kiến, đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sẽ có lưu lượng giao thông cao với tuyến dự án đi qua các khu công nghiệp và các công trình cảng biển và sân bay quốc tế sắp được xây dựng. 

 

Cho ý kiến về sự kiện này, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Hợp phần 2 theo hình thức PPP sẽ là phương án có tính khả thi cao nhất để có thể tạo những bước tiến mạnh mẽ hơn tại công trình sau 8 năm triển khai vẫn ở thế khởi động.

Thủy Dung

ngocthanh