Sức tiêu thụ thép đã mạnh hơn

Theo Bộ Công Thương, trong tháng 4 vừa qua, sức tiêu thụ thép trên thị trường nội địa đã mạnh lên. Nguyên nhân là nhiều dự án đã được khởi động, các nhà sản xuất có chính sách điều chỉnh giá bán và chính sách bán hàng, chiết khấu phù hợp nhằm đẩy mạnh lượng thép tiêu thụ.
Sức tiêu thụ thép đã mạnh hơn

Theo Bộ Công Thương, trong tháng 4 vừa qua, sức tiêu thụ thép trên thị trường nội địa đã mạnh lên. Nguyên nhân là nhiều dự án đã được khởi động, các nhà sản xuất có chính sách điều chỉnh giá bán và chính sách bán hàng, chiết khấu phù hợp nhằm đẩy mạnh lượng thép tiêu thụ. Tại khu vực phía Nam, một số nhà sản xuất cũng điều chỉnh giảm giá mặt hàng thép thanh vằn (CB300, CB400) để tăng sức cạnh tranh, mức giảm phổ biến từ 50.000 - 100.000 đồng/tấn.

 

Thông tin về tình hình sản xuất thép, Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 4 vừa qua, sản lượng sắt, thép thô ước đạt 297,5 nghìn tấn; thép cán ước đạt 372,2 nghìn tấn, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2014; thép thanh, thép góc ước đạt 307,9 nghìn tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, sản lượng sắt, thép thô ước đạt 1.053,9 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; thép cán ước đạt 1.286,9 nghìn tấn, tăng 17,3%; thép thanh, thép góc ước đạt 1067,6 nghìn tấn, tăng 0,4%. 

 

Nhập khẩu thép các loại trong tháng 4 tăng 28,5% về lượng và 5,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu thép các loại tăng 30% về lượng, tăng 12,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

 T.Hiếu

ngocthanh