Sửa đổi Thông tư hướng dẫn thiết kế, thi công, nghiệm thu cầu treo dân sinh

Nhằm nâng cao chất lượng công trình và hạn chế tối đa những tai nạn đáng tiếc xẩy ra trong việc sử dụng cầu treo dân sinh, bắt đầu từ ngày 15/9/2015, việc thiết kế, thi công và nghiệm thu
Sửa đổi Thông tư hướng dẫn thiết kế,  thi công, nghiệm thu cầu treo dân sinh

Nhằm nâng cao chất lượng công trình và hạn chế tối đa những tai nạn đáng tiếc xẩy ra trong việc sử dụng cầu treo dân sinh, bắt đầu từ ngày 15/9/2015, việc thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh phải tuân thủ một số quy định mới.

 

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 38/2015/TT-BGTVT sửa đổi, ban hành một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29/4/2014 hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh. Thông tư này sửa đổi, bổ sung: Điểm d, Điểm đ Khoản 10 Điều 4; Khoản 4, Khoản 8 Điều 5; Điểm b Khoản 2 Điều 8; Khoản 4 và Khoản 8 Điều 9; Điểm đ Khoản 1 Điều 13. Bãi bỏ Khoản 4 Điều 6 và Khoản 4 Điều 15 của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT.

 

Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các quy định tại Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ GTVT để xem xét, giải quyết. Đối với các dự án đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì tiếp tục áp dụng Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT.

BK

ngocthanh