Sơn La: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại 2 dự án

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La vừa ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại 2 dự án.
Sơn La: Xử phạt vi phạm hành chính trong  lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại 2 dự án

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La vừa ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại 2 dự án.

 

Cụ thể, theo Quyết định số 66/QĐ-XPVPHC ngày 4/9/2015, Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La đã lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng thẩm quyền đối với gói thầu “Hạng mục đầu tư xây dựng công trình cây xanh, tiểu cảnh” thuộc dự án Đầu tư xây dựng Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật tỉnh Sơn La. 

 

Còn theo Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC ngày 11/9/2015, UBND huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La đã lập báo cáo đánh giá, giám sát đầu tư dự án không đầy đủ nội dung theo quy định đối với dự án Đầu tư xây dựng công trình đường giao thông trục chính và tôn tạo tài nguyên du lịch Khu di tích lâm viên bia Tây Tiến, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La.

 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 90 của Luật Đấu thầu năm 2013: “Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật”.

 

Còn tại Khoản 1 Điều 121 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đã nêu rõ các hình thức xử lý vi phạm trong đấu thầu, trong đó có hình thức cảnh cáo, phạt tiền được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Hải Bình

ngocthanh