Sơn La xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái phép

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2224/QĐ-UBND về phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn Tỉnh.
Sơn La xử lý nghiêm hành vi  khai thác khoáng sản trái phép

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2224/QĐ-UBND về phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn Tỉnh.

Theo Quyết định, khoáng sản chưa khai thác cần phải bảo vệ gồm: khoáng sản đã được điều tra, phát hiện; chưa được điều tra, phát hiện; chưa được cấp Giấy phép khai thác, kể cả khoáng sản ở bãi thải của các mỏ đã đóng cửa trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

IMG

UBND tỉnh Sơn La yêu cầu, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn

Ảnh: Thanh Tâm

Tại Quyết định, UBND tỉnh Sơn La yêu cầu, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm; làm rõ trách nhiệm quản lý của UBND cấp xã và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân tại những địa phương để hoạt động khoáng sản trái phép diễn ra nhưng không có biện pháp xử lý hữu hiệu, để hoạt động khoáng sản trái phép tái diễn, kéo dài từ lần thứ 3 trở lên.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản, khi tiến hành khai thác phải áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với quy mô, đặc điểm từng mỏ, loại khoáng sản để thu hồi tối đa các loại khoáng sản được phép khai thác; nếu phát hiện khoáng sản mới phải báo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép, đồng thời, có biện pháp bảo vệ môi trường trong thăm dò, khai thác khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La có trách nhiệm chủ trì việc xác định và công bố các khu vực có tài nguyên khoáng sản đã cấp Giấy phép hoạt động cho các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố biết để lập kế hoạch quản lý, bảo vệ; công bố khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản theo quy định.

Q. Vinh - N. Nga

ngocthanh