Sơn La kêu gọi đầu tư 39 dự án sử dụng đất

(BĐT) - UBND tỉnh Sơn La đang kêu gọi đầu tư vào 39 dự án đầu tư có sử dụng đất nằm ở nhiều địa bàn khác nhau: 5 dự án ở TP. Sơn La; 11 dự án ở huyện Mộc Châu; 5 dự án ở huyện Vân Hồ; 5 dự án ở huyện Mai Sơn; 2 dự án ở huyện Sốp Cộp; 2 dự án ở huyện Quỳnh Nhai và 9 dự án ở huyện Thuận Châu. Tổng diện tích sử dụng đất của 39 dự án nói trên khoảng 130 ha.

Hiện trạng đất của đa số dự án mà UBND tỉnh Sơn La đang kêu gọi đầu tư đều là đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản. Sau khi các dự án được hình thành, đây sẽ là các khu đất ở, đất thương mại, đất sản xuất kinh doanh và dịch vụ. 

Tuấn Dũng