Sơn La duyệt đề xuất dự án xây dựng công viên hơn 86 tỷ đồng

(BĐT) - Sở KH&ĐT tỉnh Sơn La vừa công bố Dự án Xây dựng Công viên 26-10, thành phố Sơn La (giai đoạn 2) theo hình thức PPP (hợp đồng BT). Dự án có tổng mức đầu tư (TMĐT) 86,2 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện Dự án là 475,8 triệu đồng. 

Dự án thuộc Danh mục các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện theo hình thức PPP tại Sơn La. Danh mục gồm 14 dự án, trong đó có 6 dự án công viên.

8 dự án còn lại thuộc Danh mục gồm 1 dự án cấp nước, 3 dự án giao thông, 3 dự án xây dựng chợ và 1 dự án xử lý chất thải rắn. Dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất trong Danh mục là Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La với TMĐT dự kiến 1.000 tỷ đồng.    

Việt Thắng