Sớm hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Cảng trung chuyển Đồng bằng sông Cửu Long

Dự án Xây dựng Cảng trung chuyển Đồng bằng sông Cửu Long có liên quan chặt chẽ với quy mô, tiến độ của các dự án nhà máy điện trong khu vực, liên quan đến nhiều dự án hạ tầng do nhiều chủ đầu tư thực hiện, nên việc phối hợp phát triển đồng bộ giữa các dự án là rất quan trọng.
Sớm hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Cảng trung chuyển Đồng bằng sông Cửu Long

Dự án Xây dựng Cảng trung chuyển Đồng bằng sông Cửu Long có liên quan chặt chẽ với quy mô, tiến độ của các dự án nhà máy điện trong khu vực, liên quan đến nhiều dự án hạ tầng do nhiều chủ đầu tư thực hiện, nên việc phối hợp phát triển đồng bộ giữa các dự án là rất quan trọng. Vì vậy, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan cần khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Cụ thể, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương chủ trì chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sớm hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, tổ chức thẩm định và phê duyệt theo quy định; chuẩn bị hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư phát triển Dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện Dự án hoàn trả kinh phí trong quá trình chuẩn bị Dự án và các chi phí có liên quan khác của TKV.

 

Đồng thời, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị tư vấn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) rà soát, cung cấp cho TKV và tư vấn lập Dự án các thông tin cần thiết liên quan đến các dự án nhà máy điện than khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo đề nghị của đơn vị tư vấn. 

 

Bên cạnh đó, ngoài các dự án đã đưa vào vận hành và đang xây dựng tại các Trung tâm Điện lực: Duyên Hải, Sông Hậu, Long Phú, Bộ Công Thương cần nghiên cứu năng lực vận chuyển của các tuyến đường thủy qua cửa Định An, kênh Quan Chánh Bố, làm rõ khả năng cung cấp than cho các dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 3, Long Phú 3 để có phương án thay thế trường hợp việc cung cấp than không khả thi; đồng thời, chỉ đạo EVN, PVN phối hợp để thống nhất phương án sử dụng các cảng than tại Trung tâm Điện lực: Vĩnh Tân, Duyên Hải để trung chuyển, cung cấp than cho các Nhà máy điện: Long Phú 1, Sông Hậu 1 trong thời gian Cảng trung chuyển than Đồng bằng sông Cửu Long chưa vận hành.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án hàng hải đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục đê Nam của Cảng than Duyên Hải để hạn chế sa bồi trong mùa gió chướng từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2016. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, cung cấp cho TKV và tư vấn lập Dự án các thông tin về lưu lượng hàng hóa (ngoài than) trong các tuyến vận tải thủy khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu TKV phải khẩn trương ký hợp đồng với tư vấn PortCoast để có thể hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án trong tháng 1/2016. Trên cơ sở tận dụng các kết quả nghiên cứu của JICA, nghiên cứu của PortCoast tại các dự án có liên quan trong khu vực, Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cần có các nội dung theo quy định hiện hành, trong đó làm rõ nội dung về dự báo nhu cầu hàng hóa (than và hàng tổng hợp) thông qua Cảng và các luồng vận chuyển đường thủy (quốc tế và nội địa) tại các mốc thời gian năm 2020, 2030 và có tính đến năm 2050; tính toán kinh tế - kỹ thuật để lựa chọn phương án hợp lý; tính toán tổng mức vốn đầu tư và chi phí vận hành qua các giai đoạn, trên cơ sở đó, thực hiện phân tích kinh tế, phân tích tài chính của Dự án và tính toán giá thành một tấn than trung chuyển qua Cảng tại các giai đoạn khác nhau; đề xuất phương thức, nguồn vốn thực hiện Dự án. 

 

TKV phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả nghiên cứu các nội dung trên vào cuối tháng 11/2015 để xem xét, báo cáo Thường trực Chính phủ vào đầu tháng 12/2015. Trên cơ sở kết luận của Thường trực Chính phủ, Tập đoàn hoàn thiện Dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong tháng 1/2016. 

T. Kiên

ngocthanh