Sớm hoàn thành giai đoạn 1 dự án nâng cấp tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đây là chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ giai đoạn 1.
Sớm hoàn thành giai đoạn 1 dự án nâng cấp tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đây là chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ giai đoạn 1. 

IMG

Giai đoạn 2 dự án Đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ có mức đầu tư là 4.757 tỷ đồng, bao gồm xây dựng, mở rộng hoàn chỉnh đường cao tốc thành 6 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 33,5 m, xây dựng đường gom song hành hai bên với quy mô đường cấp VI đồng bằng

 

Ảnh: Nhã Chi

Theo báo cáo tại Cuộc họp, hiện nay cơ bản khối lượng thi công của các gói thầu thuộc Dự án đã được hoàn thành. Công tác thi công tại các trạm thu phí đang được thi công phần nền đường và đảo thu phí… Theo tiến độ yêu cầu, Dự án phải hoàn thành giai đoạn 1 vào ngày 30/6/2015. 

 

Đánh giá về tiến độ và chất lượng công trình, Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, cơ bản các nhà thầu đã thực hiện tốt theo yêu cầu của Bộ. Tuy nhiên, phần thi công gói phụ trợ lắp đặt tôn lượn sóng tại hai bên đường còn thiếu thẩm mỹ, chưa phù hợp với tuyến đường quan trọng này. Để Dự án hoàn thành theo đúng tiến độ, Lãnh đạo Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan gấp rút hoàn thành Dự án giai đoạn 1 để có thể chính thức khai thác vào tháng 7/2015. 

 

Dự án Đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ có chiều dài khoảng 29 km, tổng mức đầu tư là 6.731 tỷ đồng. Dự án được phân kỳ đầu tư hai giai đoạn: Giai đoạn 1 có mức đầu tư là 1.974 tỷ đồng, bao gồm cải tạo, nâng cấp kết cấu mặt đường chính tuyến đáp ứng tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe cơ giới; Giai đoạn 2 có mức đầu tư là 4.757 tỷ đồng, bao gồm xây dựng, mở rộng hoàn chỉnh đường cao tốc thành 6 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 33,5 m, xây dựng đường gom song hành hai bên với quy mô đường cấp VI đồng bằng. 

BK

 

ngocthanh