Sớm đưa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào cuộc sống

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ bản Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó cơ quan soạn thảo đề xuất 3 nhóm giải pháp, nhiệm vụ chính đưa Luật vào cuộc sống.
Nhiều văn bản pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa dự kiến được hoàn thiện trong năm 2018. Ảnh: Lê Tiên
Nhiều văn bản pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa dự kiến được hoàn thiện trong năm 2018. Ảnh: Lê Tiên

Thứ nhất là hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về hỗ trợ DNNVV. Theo đó, các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu xây dựng trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn Luật; xây dựng văn bản quy định về tổ chức hoạt động trợ giúp đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV trong quý III/2018; xây dựng văn bản hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ tư vấn cho DNNVV trong quý III/2018…

Đối với việc triển khai các đề án, chương trình hỗ trợ DNNVV, các bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh việc thực hiện vai trò điều phối, xác định mục tiêu, đối tượng, trọng tâm hỗ trợ để xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ DNNVV theo quy định của Luật. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng danh mục ngành, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên phát triển DNNVV trong từng thời kỳ để tập trung nguồn lực hỗ trợ; hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ cho khối DN này.

Riêng nhóm giải pháp, nhiệm vụ về triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Luật, Dự thảo Chỉ thị nhấn mạnh, các bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản pháp luật về hỗ trợ DNNVV thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hỗ trợ DNNVV bằng nhiều hình thức phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Việt Anh

Tin liên quan