Sớm ban hành định mức xây dựng tượng đài và tranh hoành tráng

Ngoài việc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tập trung tiếp tục công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hoàng Tuấn Anh
Sớm ban hành  định mức xây dựng tượng đài và  tranh hoành tráng

Ngoài việc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tập trung tiếp tục công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hoàng Tuấn Anh vừa chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ gấp rút thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, trong đó có việc tập trung sớm ban hành định mức xây dựng tượng đài, tranh hoàng tráng. 

Cụ thể, ông Hoàng Tuấn Anh yêu cầu Tổng cục Du lịch cần sớm hoàn thiện Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; Đề án Giảm thuế sử dụng đất đối với cảnh quan của cơ sở kinh doanh du lịch; Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia - Sơn Trà, TP. Đà Nẵng... báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ. 

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thu hút mạnh mẽ nguồn vốn xã hội hóa phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong thời gian tới. Tăng cường phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính trong việc triển khai các dự án đầu tư. 

Vụ Kế hoạch, Tài chính xây dựng và hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ VHTT&DL. 

BK

 

ngocthanh