Sơ tuyển rộng rãi quốc tế Dự án Itasco Hà Nam Center

(BĐT) - Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở mới kết hợp thương mại, dịch vụ Itasco Hà Nam Center tại phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển từ ngày 16/3/2018 đến 16/4/2018. Ban Quản lý phát triển Khu đô thị mới tỉnh Hà Nam là bên mời thầu Dự án.

Tổng diện tích sử dụng đất 5,48 ha, sơ bộ tổng chi phí thực hiện Dự án khoảng 573 tỷ đồng. Mục tiêu xây dựng khu nhà ở mới kết hợp với thương mại dịch vụ.

Đáng chú ý, Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Itasco Hà Nam Center đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 5/9/2017 với thông tin chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư thương mại Itasco Hà Nam.

Ngày 26/9/2017, UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Danh mục 6 dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2017, trong đó có Dự án Đầu tư xây dựng Khu Itasco Hà Nam Center.  

Việt Thắng