Số lượng doanh nghiệp trở lại hoạt động tăng mạnh

Trong tháng 10/2015, 3.350 doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại, tăng 121,1% so với tháng trước, tính chung 10 tháng năm 2015 là 16.198 doanh nghiệp, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước.
Số lượng doanh nghiệp  trở lại hoạt động tăng mạnh

Trong tháng 10/2015, 3.350 doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại, tăng 121,1% so với tháng trước, tính chung 10 tháng năm 2015 là 16.198 doanh nghiệp, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những chuyển biến tích cực của nền kinh tế cùng với các giải pháp và quyết tâm của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh đã hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, bước đầu đạt mức tăng khá so với năm 2014. 

IMG
10 tháng đầu năm có 16.198 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 24,6%
 Ảnh: LTT
Ngoài ra, trong tháng 10/2015, cả nước có 9.195 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 65,2 nghìn tỷ đồng, tăng 30,6% về số doanh nghiệp và tăng 46,4% về số vốn đăng ký so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 34,6%; số vốn đăng ký tăng 102,8%. Tính chung 10 tháng, cả nước có 77.542 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 486,1 nghìn tỷ đồng, tăng 29,2% về số doanh nghiệp và tăng 37,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 737,8 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn trong 10 tháng qua. Như vậy, tổng số vốn bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2015 là 1.223,9 nghìn tỷ đồng. 
Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 10 tháng năm 2015 là 7.641 doanh nghiệp, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng. 
Bên cạnh đó, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng năm 2015 là 60.164 doanh nghiệp, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 13.625 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 46.539 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.
 Hải Bình

ngocthanh