SHTP đặt mục tiêu thu hút 600 triệu USD năm 2017

(BĐT) - Trong năm 2016, Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP) đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 17 dự án với tổng vốn đầu tư là 666,43 triệu USD (11 dự án trong nước với 331,45 USD và 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với gần 335 USD), tăng gấp 2,7 lần so với kế hoạch đề ra.
SHTP đặt mục tiêu thu hút 600 triệu USD năm 2017

Bên cạnh đó, có 5 dự án đang hoạt động tăng vốn đầu tư với tổng giá trị đạt 95 triệu USD.

Lũy kế đến nay, SHTP có 107 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đạt hơn 6,095 tỷ USD. Gần một nửa (45,8%) trong tổng số 107 dự án này đã triển khai hoạt động.

Theo Ban Quản lý SHTP, năm 2016, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây ước đạt gần 7,198 tỷ USD, nhưng giá trị nhập khẩu cũng lên đến hơn 7,067 tỷ USD (nguyên vật liệu hơn 6.736 tỷ USD, máy móc thiết bị gần 331 triệu USD). Lũy kế đến nay ước giá trị sản xuất tại SHTP đạt hơn 22,374 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt hơn 21,938 tỷ USD và nhập khẩu đạt hơn 20.07 tỷ USD.

Năm 2017, SHTP đặt mục tiêu thu hút 600 triệu USD vốn đầu tư, giá trị xuất khẩu đạt 9 tỷ USD.

 

Mai Phương