Sẽ mở rộng đối tượng tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Theo lộ trình, năm 2019 Việt Nam sẽ chính thức vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh sau khi thực hiện thí điểm vào năm 2016.
Sẽ mở rộng đối tượng tham gia  thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Theo lộ trình, năm 2019 Việt Nam sẽ chính thức vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh sau khi thực hiện thí điểm vào năm 2016. Đến nay, thiết kế chi tiết thị trường này đang được các bên liên quan hoàn thiện.

 

Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo Đấu thầu có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương.

 

IMG

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực 


Phóng viên (PV): Thưa ông, chúng ta đang hoàn chỉnh thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Trong thiết kế chi tiết, các nhà quản lý, tư vấn có tính đến các nhà đầu tư nhỏ lẻ hay không?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Trước tiên phải nói rằng, việc triển khai xây dựng thị trường bán buôn điện cạnh tranh là thực hiện theo đúng lộ trình đã được quy định trong Luật Điện lực và Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh là tất cả các nhà máy điện có công suất trên 30 MW và cũng có cơ chế khuyến khích các nhà máy thủy điện có công suất dưới 30 MW (tất nhiên là phải đáp ứng được những yêu cầu về mặt kỹ thuật) cũng được khuyến khích tham gia thị trường. 

 

PV: Theo ông, những hạn chế nào mà các nhà đầu tư cần khắc phục để tham gia thị trường này một cách tốt nhất?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Theo lộ trình đặt ra, năm 2019 Việt Nam chính thức vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Để triển khai chính thức thị trường, từ nay đến năm 2019 có rất nhiều công việc phải triển khai như: xây dựng và hoàn thiện thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh; xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh trình Chính phủ ban hành; hoàn chỉnh quy định thiết kế thị trường bán buôn điện cạnh tranh…

Để tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh hiệu quả, các đơn vị phát điện là các nhà đầu tư nhỏ lẻ không chỉ cần phải tập trung đầu tư vào nhà máy, mà còn phải đầu tư vào kết cấu hạ tầng nhằm đáp ứng tham gia thị trường. Tới đây, cơ quan có thẩm quyền sẽ sớm phê duyệt bản thiết kế tổng thể về kết cấu hạ tầng để các nhà máy có thể triển khai xây dựng. Bên cạnh đó, các đơn vị cần có kế hoạch cụ thể trong công tác nâng cao năng lực của cán bộ, công nhân viên trong nhà máy để đáp ứng các yêu cầu mới.

 

PV: Theo dự thảo thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh, có 5 tổng công ty điện sẽ trực tiếp được tham gia mua bán điện. Ông có thể cho biết thêm thông tin về vấn đề này?

Ông  Nguyễn Anh Tuấn: Thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ tạo bước phát triển mở rộng cho các đối tượng tham gia thị trường điện so với với thị trường phát điện cạnh tranh hiện tại. Tất cả các công ty điện lực, các khách hàng lớn có đủ điều kiện sẽ có cơ hội tham gia thị trường và được tự do lựa chọn đối tác ký hợp đồng hoặc mua bán điện trên thị trường này. Cụ thể, trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ có nhiều người mua. Trước nhất sẽ có 5 tổng công ty điện lực trực tiếp mua điện trên thị trường điện và bán cho các khách hàng. Ngoài ra còn có các khách hàng lớn trực tiếp hòa vào lưới điện truyền tải sẽ trực tiếp được mua điện.

 

PV: Các nhà máy điện BOT cũng như các nhà máy thủy điện đa mục tiêu sẽ được vận hành như thế nào trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh, thưa ông?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Thiết kế của tư vấn có yêu cầu tất cả các nhà máy điện BOT, các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp cùng tư vấn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng để làm sao vừa đưa được các nhà máy điện BOT tham gia thị trường điện, vừa đảm bảo tính cạnh tranh đồng thời đảm bảo vấn đề an ninh cung cấp điện cũng như bảo đảm các cam kết trong hợp đồng mua bán điện với các đối tác.

 

PV: Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, thiết kế thị trường bán buôn điện cạnh tranh phải được hoàn chỉnh trong tháng 6 tới. Vậy chúng ta có thể đảm bảo được yêu cầu này không, thưa ông?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Trong tháng 5, chúng tôi sẽ hoàn chỉnh báo cáo thiết kế chi tiết để tháng 6 tới trình Chính phủ xem xét, ban hành.

 

PV: Xin cám ơn ông!

Trung Hiếu (thực hiện) 

ngocthanh