Sẽ đạt 90% kế hoạch cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011 - 2015?

Giải trình trước Quốc hội về vấn đề cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước ngoài ngành trong phiên chất vấn ngày 17/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận định:
Sẽ đạt 90% kế hoạch cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011 - 2015?

Giải trình trước Quốc hội về vấn đề cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước ngoài ngành trong phiên chất vấn ngày 17/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận định: “Chúng ta phải từng bước làm và làm phải chắc chắn, nhất là trong tình hình hiện nay. Chúng ta bán không cẩn thận dễ bị gây thiệt hại cho Nhà nước”.

Người đứng đầu ngành tài chính cho biết, tổng kết sơ bộ cả giai đoạn từ năm 2000 đến nay, chúng ta mới bán phần vốn của Nhà nước được khoảng 5% (tức là khoảng 55.000 - 57.000 tỷ đồng). Như vậy, chúng ta vẫn còn rất nhiều vốn, cỡ 1,2 - 1,3 triệu tỷ đồng.

Cũng theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015 dự kiến cổ phần hóa (CPH) 538 doanh nghiệp nhà nước (DNNN), riêng giai đoạn năm 2014 - 2016 đặt mục tiêu là 432 doanh nghiệp (DN). Trong khi đó, về thực hiện thì năm 2011 - 2013, đã CPH 106 DN; năm 2014 thực hiện CPH 143 DN. Tính đến ngày 10/11/2015, CPH được 159 DN. Tính chung từ giai đoạn năm 2011 đến ngày 10/11/2015, đã thực hiện CPH được 408 DN, đạt 76% kế hoạch của cả giai đoạn. Dự kiến hết năm 2015, sẽ thực hiện CPH được 210 DN. Như vậy, số DN CPH của cả giai đoạn sẽ lên 459 DN, đạt khoảng 90% kế hoạch của cả giai đoạn 2011 - 2015. 

Đối với giá trị phần vốn CPH, Bộ Tài chính cho biết, con số chắc chắn mà Bộ Tài chính đã báo cáo với Quốc hội là đã bán phần vốn nhà nước của giai đoạn 2011 - 2015 là 27.000 tỷ đồng; thu về 35.169 tỷ đồng, tăng lên 8.016 tỷ đồng. “Với 27.000 tỷ đồng này, chúng ta mới bán được khoảng 2,1% vốn nhà nước tại DN” – Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Được biết, ngành tài chính đã phối hợp rất chặt chẽ, tháo gỡ khó khăn, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy thị trường chứng khoán, kể cả kiến nghị với Chính phủ trong vấn đề mở room cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng đại diện Bộ Tài chính cũng cho rằng, chúng ta phải thận trọng từng bước. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Chúng ta rất sốt ruột nhưng không nóng vội, phải có trật tự, đảm bảo nguyên tắc để làm sao đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình chúng ta đổi mới, sắp xếp, CPH DNNN”. 

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, vừa qua có Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN, cho nên phải rà soát lại tiêu chí, phân loại lại DN, việc này là rất cần thiết. Trong đó, tiếp tục hoàn chỉnh bổ sung chức năng nhiệm vụ của các bộ, ngành, cơ quan, tổng công ty, các địa phương; phân công, phân cấp, phân quyền cho các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong vấn đề chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát CPH và thoái vốn, đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Do đó, phải thực hiện đồng bộ vấn đề tái cơ cấu lại thị trường tài chính để góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế nói chung, trong đó có tái cơ cấu DNNN, đặc biệt là CPH DNNN. 

Cùng với đó, Bộ Tài chính đã đưa ra các giải pháp trong thời gian tới là đẩy nhanh tái cơ cấu và CPH DNNN; tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách liên quan đến CPH; tiếp tục rà soát lại, phân loại lại DN. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định: “Chúng ta phải thống nhất cao với nhau là phân loại lại, DN nào Nhà nước cần nắm giữ, DN nào Nhà nước không cần nắm giữ, mức nắm giữ đến bao nhiêu, tùy tình hình thị trường chúng ta sẽ thoái dần. Chúng tôi cho rằng phải như thế mới tốt”.

Trần Tuyết 

 

ductam