Sẽ có Luật Quản lý ngoại thương để quản lý nhập khẩu

Đề án Quản lý nhập khẩu đến 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế và hội nhập với kinh tế thế giới. Định hướng chung của Đề án là sẽ duy trì, tận dụng các biện pháp thuế quan
Sẽ có Luật Quản lý ngoại thương để quản lý nhập khẩu

Đề án Quản lý nhập khẩu đến 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế và hội nhập với kinh tế thế giới. Định hướng chung của Đề án là sẽ duy trì, tận dụng các biện pháp thuế quan và phi thuế quan được phép áp dụng theo các cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tại các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương.

 

Bên cạnh đó, tăng cường sử dụng các biện pháp phi thuế quan, các quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, kiểm dịch động thực vật và các biện pháp phòng vệ thương mại.

IMG

Đề án Quản lý nhập khẩu đến 2020 có định hướng duy trì, tận dụng các biện pháp thuế quan và phi thuế quan được phép áp dụng theo các cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới và tại các Hiệp định Thương mại tự do

 Ảnh: LTT

Đề án cũng định hướng xây dựng Luật Quản lý ngoại thương nhằm đảm bảo tính ổn định, thống nhất về mặt chính sách. Đồng thời, thường xuyên rà soát, xem xét, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định, thủ tục hành chính không cần thiết.

 

Đề án nêu rõ, với những hàng hoá trong nước có thể sản xuất được, xem xét duy trì mức trần thuế nhập khẩu theo cam kết trong WTO và có lộ trình xóa bỏ thuế phù hợp cho hàng hóa có xuất xứ từ các nước cùng ký FTA.

 

Đối với biện pháp hạn ngạch thuế quan, nghiên cứu và đàm phán với các đối tác trong các FTA song phương và đa phương để có lộ trình quản lý nhập khẩu bằng phương thức hạn ngạch thuế quan đối với những mặt hàng cần bảo hộ sản xuất trong nước một cách hợp lý, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế về kinh tế.

Thủy Dung

ngocthanh