Sẽ chấm dứt các dự án quặng chì, kẽm quy mô nhỏ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kẽm đến năm 2020, có xét đến năm 2030.
Sẽ chấm dứt các dự án quặng chì, kẽm quy mô nhỏ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kẽm đến năm 2020, có xét đến năm 2030. Theo quan điểm của Quy hoạch, sẽ tiến tới chấm dứt các dự án khai thác, tuyển và chế biến sâu quặng chì, kẽm quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, tổn thất tài nguyên, tiêu thụ năng lượng cao và gây ô nhiễm môi trường. 

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu là phát triển bền vững thăm dò, khai thác, chế biến quặng chì kẽm nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu nguyên liệu khoáng của nền kinh tế và gắn với các nhà máy hiện có, dự án luyện chì, kẽm; không xuất khẩu quặng nguyên khai, quặng tinh chì, kẽm và bột oxyt kẽm. 

Được biết, trữ lượng quặng chì kẽm huy động trong kỳ quy hoạch là 962.759 tấn.

 Trần Kiên

ngocthanh