Sản xuất công nghiệp của TP. Hà Nội đang phục hồi khả quan

Sản xuất xe có động cơ; sản xuất và phân phối điện; công nghiệp chế biến, chế tạo... là những ngành công nghiệp của TP. Hà Nội có chỉ số phát triển sản xuất tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2015.
Sản xuất công nghiệp của TP. Hà Nội đang phục hồi khả quan

Sản xuất xe có động cơ; sản xuất và phân phối điện; công nghiệp chế biến, chế tạo... là những ngành công nghiệp của TP. Hà Nội có chỉ số phát triển sản xuất tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2015. 

 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 của Cục Thống kê TP. Hà Nội công bố cho thấy, sản xuất công nghiệp của Thành phố sau một thời gian dài với nhiều khó khăn và giữ nhịp độ tăng trưởng chậm đã có những tín hiệu tốt, tuy chưa thực sự đột phá nhưng đã cho thấy sự phục hồi khả quan của sản xuất công nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. 

 

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm nay, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của Thành phố tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, một số ngành có tốc độ tăng cao so với tốc độ tăng chung của toàn ngành như: sản xuất trang phục (tăng 19%); sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (tăng 23,5%); sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (tăng 16,5%); sản xuất xe có động cơ (tăng 39,3%); sản xuất và phân phối điện (tăng 11,1%)… 

 

Bên cạnh những tín hiệu đáng khích lệ trên, Báo cáo cũng cho thấy, hiện vẫn còn một số ngành công nghiệp của Thành phố có sản phẩm khó tiêu thụ, lượng tồn kho ứ đọng kéo dài. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, xét theo chỉ số sản xuất và chỉ số tiêu thụ sản phẩm, thì kết quả cho thấy, sản xuất đã được phục hồi và đẩy mạnh, sức tiêu thụ sản phẩm đã có những chuyển biến tích cực và khả quan hơn so với năm 2014.

 T.H

ngocthanh