Sản lượng điện do EVN sản xuất tăng 7,96%

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sản lượng điện toàn hệ thống tháng 10 đạt 14,15 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng năm 2015, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 136,25 tỷ kWh, tăng 12,95% so với cùng kỳ năm 2014.
Sản lượng điện do EVN sản xuất tăng 7,96%

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sản lượng điện toàn hệ thống tháng 10 đạt 14,15 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng năm 2015, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 136,25 tỷ kWh, tăng 12,95% so với cùng kỳ năm 2014. 

Bên cạnh đó, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng 10 đạt 13,78 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng ước đạt 132,64 tỷ kWh, tăng 11,69% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó thủy điện chiếm 37,58%, nhiệt điện than chiếm 31,69%, tua-bin khí chiếm 29,22%, nhiệt điện dầu chiếm 0,31%, nhập khẩu chiếm 1,1%. Riêng điện sản xuất trong 10 tháng ước đạt 56,43 tỷ kWh, tăng 7,96% so với cùng kỳ năm ngoái.

Liên quan đến các dự án nguồn điện và lưới điện, trong tháng 10/2015, EVN đã hạ thành công rotor Tổ máy số 1 Thủy điện Lai Châu, hoàn thành đóng điện 4 công trình 500 - 220kV, khởi công xây dựng được 7 công trình 220kV. Giá trị đầu tư xây dựng trong 10 tháng năm 2015 ước đạt 98.787 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm 2014; giá trị giải ngân đạt 82.198 tỷ đồng.

Dự kiến trong tháng 11, EVN sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo phát điện Tổ máy số 1 Thủy điện Lai Châu và Tổ máy số 1 Thủy điện Huội Quảng vào cuối tháng 12/2015; hoàn thành cấp PAC cho: Tổ máy số 2 Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Tổ máy số 1 Nhiệt điện Duyên Hải 1, Tổ máy số 2 Nhiệt điện Ô Môn 1, Tổ máy số 1 Nhiệt điện Mông Dương 1. Tiếp tục thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao công trình Thủy điện Bản Chát và Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 

Đối với các công trình lưới điện, EVN sẽ khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công các công trình: đường dây 500 - 220kV Hiệp Hoà - Đông Anh - Bắc Ninh 2, Trạm biến áp 220kV Long Biên và các công trình 500kV phục vụ đấu nối Nhiệt điện Vĩnh Tân 4; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đảm bảo cấp điện cho TP. Hà Nội năm 2016 và các công trình trọng điểm.

Hải Bình

ngocthanh