Sai phạm trong quản lý, sử dụng đất của Tổng công ty Đường sắt tại Bình Dương

Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 2236/TB-TTCP (ngày 5/8), về công tác quản lý, sử dụng đất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, bên cạnh những kết quả
Sai phạm trong quản lý, sử dụng đất  của Tổng công ty Đường sắt tại Bình Dương

Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 2236/TB-TTCP (ngày 5/8), về công tác quản lý, sử dụng đất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cũng chỉ rõ một số tồn tại về sử dụng đất, hạ tầng đường sắt tại bãi hàng An Bình.

 

Sai phạm trong việc giao, quản lý sử dụng đất

Theo Kết luận thanh tra, chủ trương về mở rộng ga Sóng Thần là cần thiết để tăng cường năng lực vận tải đường sắt cho khu vực. Từ khi được giao đất, bãi hàng An Bình đã góp phần chia sẻ sự quá tải của ga hàng hóa Sóng Thần và hiện tại đã tăng cường năng lực xếp dỡ vận tải cho ga, ngành đường sắt cũng đã có những động thái tích cực để quản lý, sử dụng khu đất được giao như đầu tư một số hạng mục thiết yếu... từ đó, phần nào phát huy được hiệu quả sử dụng đất tại bãi hàng An Bình. 

 

Tuy nhiên, Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rằng công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng chưa được quan tâm thỏa đáng, ngành đường sắt sau khi tiếp nhận đất cho đến nay chưa trình duyệt được quy hoạch chi tiết ga An Bình, cũng như chưa có dự án để đầu tư và kêu gọi đầu tư. Điều này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý (kiểm soát, định hướng nguồn lực tài chính, đất đai), mà còn là nguy cơ gây lãng phí nguồn vốn đầu tư; khó khăn trong việc sắp xếp, xử lý nhà, đất. Mặt khác, việc đầu tư thiếu đồng bộ dẫn tới bãi hàng An Bình chưa kết nối thật sự với ga Sóng Thần để trở thành ga theo đúng mục đích giao đất ban đầu…

IMG

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc đầu tư thiếu đồng bộ dẫn tới bãi hàng An Bình chưa kết nối thật sự với ga Sóng Thần để trở thành ga theo đúng mục đích giao đất ban đầu…

 Ảnh: NC

TTCP phân tích, những tồn tại nêu trên đã dẫn đến các sai phạm, đó là việc không kịp thời lập phương án sắp xếp nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để xử lý và sử dụng nhà, đất có hiệu quả; giao đất cho 81 hộ cán bộ, công nhân viên trái thẩm quyền, trong đó có 14 hộ giao ngoài ngành đường sắt có dấu hiệu tiêu cực. Sau giao cấp không tiến hành quản lý để xẩy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép, trách nhiệm thuộc đó thuộc về Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và thủ trưởng một số đơn vị liên quan.  

 

Nguyên nhân dẫn đến các tồn tại, sai phạm, theo TTCP là do việc lập quy hoạch chi tiết ga An Bình chưa được tiến hành; văn bản quản lý chưa hoàn thiện và đầy đủ; quy chế quản lý hoạt động bãi hàng chưa có…

Bên cạnh một số sai phạm về sử dụng đất, hạ tầng đường sắt tại Bình Dương của Tổng công ty ĐSVN, TTCP cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư của Nhà nước còn hạn hẹp, nhu cầu vận tải đường sắt tăng cao, ngành đường sắt đã mạnh dạn đề ra chủ trương xã hội hóa đầu tư kho, bến bãi đường sắt. Với chủ trương này, tại bãi hàng An Bình đã thu hút được sự hợp tác đầu tư của một số đơn vị...

Xét kỹ cả về nguyên nhân chủ quan và khách quan, TTCP cho rằng, Quyết định giao đất số 2145/QĐ-UBND ngày 23/5/2006 của tỉnh Bình Dương là tạm giao cho ngành đường sắt quản lý, ngành đường sắt chưa hoàn thành các nội dung để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), đã buông lỏng quản lý về đất đai để người dân lấn chiếm, sang nhượng trái phép. 

 

Cần chấn chỉnh trong công tác quản lý

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chấn chỉnh về công tác quản lý. Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải cần khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy hoạch chi tiết ga An Bình, tổ chức cắm mốc theo quy định; sớm ban hành quy định chi tiết về quản lý hoạt động ga, bãi hàng ngoài ga; chỉ đạo rà soát và làm các thủ tục công bố ga theo quy định của Luật Đường sắt, kể cả với những ga hình thành và hoạt động trước khi Luật Đường sắt có hiệu lực. 

 

Đối với UBND tỉnh Bình Dương, cần chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp rà soát diện tích đất ngành đường sắt đang thực sử dụng; chỉ đạo UBND thị xã Dĩ An kiểm điểm việc cấp 29 GCNQSDĐ trong ranh đất đã giao Tổng công ty ĐSVN…

 

Đối với Tổng công ty ĐSVN, cần khẩn trương phân loại xử lý nhà đất theo quy định. Trên cơ sở đó, kịp thời đưa vào sử dụng có hiệu quả phần đất trống đang quản lý và đất 6 đơn vị đang sử dụng; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm thỏa đáng trong việc xác định giá để thu tiền cho thuê hạ tầng đường sắt chưa phù hợp quy định tại Thông tư số 21/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính đối với Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 3 và thu theo quy định. Đối với đơn vị khác, Tổng công ty ĐSVN rà soát, ký hợp đồng cho thuê hạ tầng đường sắt và để thu theo khung giá Bộ Tài chính ban hành. Về kế hoạch chi tiết và dự án đầu tư, Tổng công ty ĐSVN lập kế hoạch đầu tư cục bộ phần đất đang được quản lý để sử dụng đất có hiệu quả…

BK

ngocthanh