Rút giấy phép đầu tư của Công ty CP Xuất nhập khẩu Hưng Yên

Với lý do sau 12 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh Lào Cai cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty CP Xuất nhập khẩu Hưng Yên, chi nhánh Lào Cai không thực hiện Dự án Kho trung chuyển hàng hóa
Rút giấy phép đầu tư của Công ty CP Xuất nhập khẩu Hưng Yên

Với lý do sau 12 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh Lào Cai cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty CP Xuất nhập khẩu Hưng Yên, chi nhánh Lào Cai không thực hiện Dự án Kho trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại Khu công nghiệp Đông Phố Mới, TP. Lào Cai theo đúng tiến độ đăng ký được quy định, UBDN tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp này.

Tỉnh Lào Cai yêu cầu Công ty CP Xuất nhập khẩu Hưng Yên chấm dứt toàn bộ các hoạt động liên quan đến Dự án; chịu trách nhiệm giải quyết các quyền và nghĩa vụ về tài chính, tài sản, lao động và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tự thanh lý Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi Dự án đầu tư chấm dứt hoạt động. 

Ban Quản lý khu kinh tế và Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai được giao nhiệm vụ đôn đốc nhà đầu tư chấm dứt hoạt động dự án; thực hiện các thủ tục thu hồi đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Dự án đã cấp cho nhà đầu tư.

BK

ngocthanh