Rà soát và đẩy nhanh tiến độ dự án Di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

Tập trung đẩy nhanh tiến độ, rà soát lại danh mục các dự án thành phần, trên cơ sở đó xác định tổng nhu cầu vốn còn lại để hoàn thành toàn bộ dự án Thủy điện Sơn La (Lai Châu);
Rà soát và đẩy nhanh tiến độ dự án  Di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

Tập trung đẩy nhanh tiến độ, rà soát lại danh mục các dự án thành phần, trên cơ sở đó xác định tổng nhu cầu vốn còn lại để hoàn thành toàn bộ dự án Thủy điện Sơn La (Lai Châu); nghiệm thu, thanh - quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ các dự án thành phần trong quý IV/2015. Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Cuộc họp Ban chỉ đạo về dự án Di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La.

IMG

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu nhanh chóng hoàn thành giải ngân kinh phí hỗ trợ sản xuất còn lại cho các hộ tái định cư theo quy hoạch chi tiết được duyệt

 Ảnh: Tất Tiên

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, quá trình thực hiện di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như: tiến độ triển khai thực hiện một số dự án thành phần tại một số khu, điểm tái định cư còn chậm so với yêu cầu; việc bàn giao các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng còn chậm; quyết toán các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến hết tháng 4/2015 có tổng giá trị chưa phê duyệt quyết toán còn rất lớn, 13.178 tỷ đồng (chiếm gần 50% tổng mức đầu tư toàn Dự án); chưa có quy chế quản lý và sử dụng công trình hoàn thành đưa vào sử dụng… Vì vậy, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu thời gian tới phải tập trung rà soát, đánh giá kỹ kết quả tái định cư tại các địa phương; tập trung bố trí đất sản xuất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân vùng tái định cư; hỗ trợ, hướng dẫn phát triển sản xuất cho các hộ dân tái định cư… nhằm hoàn thành toàn bộ Dự án này trong năm nay.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát lại toàn bộ danh mục dự án thành phần, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/5 này; đồng thời khẩn trương chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Dự án để báo cáo tại Cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước vào tháng 8 tới.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao tiếp tục theo dõi và kịp thời giao vốn cho các địa phương đối với nguồn vốn trái phiếu chính phủ sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung cho Dự án; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá hiệu quả Dự án theo quy định.

 

Đối với UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án thành phần đang thực hiện dở dang, các công trình bị hư hỏng do thiên tai và các công trình đã được đầu tư nhưng chưa hoàn chỉnh; hoàn thành giải ngân kinh phí hỗ trợ sản xuất còn lại cho các hộ tái định cư theo quy hoạch chi tiết được duyệt; thực hiện tốt kiểm tra, giám sát việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư và giải ngân cho công tác tái định cư; tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình hạ tầng, dự án thành phần; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và việc chấp hành các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình…

Bích Thảo

ngocthanh