Rà soát thực hiện đầu tư xây dựng tại Khu đô thị Tây Nam Kim Giang (Hà Nội)

Cuối tuần qua, tại trụ sở UBND TP. Hà Nội đã diễn ra cuộc họp về quản lý, đầu tư xây dựng phát triển Khu đô thị Tây Nam Kim Giang. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
Rà soát thực hiện đầu tư xây dựng tại Khu đô thị Tây Nam Kim Giang (Hà Nội)

Cuối tuần qua, tại trụ sở UBND TP. Hà Nội đã diễn ra cuộc họp về quản lý, đầu tư xây dựng phát triển Khu đô thị Tây Nam Kim Giang. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phát triển quỹ nhà tái định cư trong Khu đô thị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã yêu cầu Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các thủ tục quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch tại Khu đô thị Tây Nam Kim Giang. Đồng thời, đề xuất giải quyết theo hướng giao Ban quản lý dự án Phát triển công trình đô thị là đơn vị đầu mối thay mặt Sở Xây dựng thực hiện công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch phát triển Khu đô thị Tây Nam Kim Giang; trong đó làm rõ các chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Ban quản lý dự án, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/6/2015.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội được ông Nguyễn Quốc Hùng giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát cơ cấu vốn thực hiện công tác GPMB, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung của Dự án; làm rõ khả năng, điều kiện thực hiện của các dự án thành phần, đề xuất giải pháp thực hiện, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/6/2015.

 

Ông Nguyễn Quốc Hùng cũng yêu cầu Ban chỉ đạo GPMB Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện công tác GPMB theo quy hoạch và dự án được phê duyệt trên địa giới hành chính các quận, huyện; đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp tháo gỡ các khó khăn để đẩy nhanh công tác GPMB tại các quận, huyện, báo cáo Thành phố trước ngày 20/6/2015.

T.K

ngocthanh