Rà soát, đánh giá toàn bộ các dự án giao thông BOT

Trước luồng dư luận trên các phương tiện thông tin đại chúng và ý kiến của các cử tri liên quan đến vai trò quản lý của Nhà nước đối với các dự án hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo
Rà soát, đánh giá toàn bộ các dự án giao thông BOT

Trước luồng dư luận trên các phương tiện thông tin đại chúng và ý kiến của các cử tri liên quan đến vai trò quản lý của Nhà nước đối với các dự án hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý đối với các dự án này.

IMG

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện đề án Quy hoạch trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ, trình Thủ tướng Chính phủ

 Ảnh: Tất Tiên

Theo đánh giá của Chính phủ, những vấn đề như thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, năng lực nhà đầu tư, quản lý chất lượng công trình, giá thành, hiệu quả đầu tư… là những vấn đề thu hút sự quan tâm của người dân. Bên cạnh đó, việc bố trí các trạm thu phí hoàn vốn cho một số dự án còn chưa theo quy hoạch, quy định đã đặt ra nhiều câu hỏi đối với việc quản lý các dự án này.

 

Do đó, để thực hiện tốt công tác quản lý đối với các dự án hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng giao thông đường bộ cần chủ động thực hiện theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Cùng với đó, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, chỉ đạo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ động rà soát các dự án hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT thuộc phạm vi quản lý của mình, bảo đảm tăng cường vai trò quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp, đánh giá toàn bộ các dự án hạ tầng giao thông đường bộ đã, đang và sẽ triển khai theo hình thức hợp đồng BOT với các nội dung: thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, năng lực nhà đầu tư, quản lý chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư…, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2015.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Bộ GTVT khẩn trương hoàn thiện đề án Quy hoạch trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ, trình Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian Quy hoạch chưa được phê duyệt, các cơ quan nêu trên tạm dừng việc bố trí mới các trạm thu phí không bảo đảm khoảng cách tối thiểu 70 km giữa 2 trạm trên cùng một tuyến đường (trừ các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt); trường hợp đặc biệt, Bộ GTVT, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thực hiện.

Hải Bình

ngocthanh