Rà soát các công trình tái định cư Thủy điện Sơn La cần sửa chữa

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các công trình bị hư hỏng, cần sửa chữa, khắc phục thuộc dự án Di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Rà soát các công trình tái định cư Thủy điện Sơn La cần sửa chữa

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các công trình bị hư hỏng, cần sửa chữa, khắc phục thuộc dự án Di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Sơn La rà soát để xác định Danh mục công trình hư hỏng, xuống cấp cần đầu tư sửa chữa, nâng cấp thuộc Dự án, từ đó báo cáo HĐND Tỉnh để giám sát trước khi triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc xác định Danh mục và nguyên nhân các công trình bị hư hỏng cần sửa chữa, nâng cấp; đề xuất biện pháp xử lý đối với những tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng đối với công trình bị hư hỏng, xuống cấp do nguyên nhân chủ quan gây ra (nếu có).

 

Về nguồn vốn, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tỉnh Sơn La sử dụng vốn đã giao cho UBND tỉnh Sơn La quản lý theo Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2013 để thực hiện các công trình, dự án nêu trên; trường hợp thiếu vốn, UBND tỉnh Sơn La phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng bố trí vốn giai đoạn 2016 - 2020.

 

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đi kiểm tra thực tế một số hạng mục, công trình bị hư hỏng thuộc dự án Di dân tái định cư Thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn các công trình này bị hư hỏng do nguyên nhân khách quan như thiên tai, mưa lũ, còn lại một vài công trình hư hỏng do ý thức người sử dụng và công tác duy tu, bảo dưỡng không tốt.

Minh Hiếu

ngocthanh