Rà soát, bãi bỏ thủ tục hành chính gây tốn kém cho doanh nghiệp

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2015 được nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và cải cách chế độ công vụ, công chức vừa diễn ra tại Hà Nội.
Rà soát, bãi bỏ thủ tục hành chính gây tốn kém cho doanh nghiệp

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2015 được nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và cải cách chế độ công vụ, công chức vừa diễn ra tại Hà Nội. 

Báo cáo kết quả CCHC, cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Bộ Nội vụ cho thấy, trong năm 2014, các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh triển khai CCHC, cải cách chế độ công vụ, công chức trên nhiều nội dung như kiểm tra CCHC, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước. 
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, so với mục tiêu, yêu cầu và mong muốn, kết quả đạt được còn khiêm tốn, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Thủ tướng Chính phủ cho biết, trên thực tế vẫn còn rất nhiều quy trình, thủ tục phức tạp, không cần thiết, gây phiền hà, tốn kém chưa được rà soát để sửa đổi, bãi bỏ, hoặc sửa nhưng còn rất chậm... Tất cả những hạn chế này đang làm cản trở nỗ lực cải cách,  làm chậm sự phát triển của đất nước. 
IMG
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như thuế, hải quan, tiếp cận đất đai, cấp phép xây dựng, thành lập doanh nghiệp...
Ảnh: Tiên Giang
Với mục tiêu CCHC là để phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, năm 2015, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung triển khai công tác CCHC, cải cách chế độ công vụ, công chức, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, đồng thời phải tạo được chuyển biến rõ rệt, cụ thể, đo đếm được và được xã hội công nhận. 
Theo tinh thần này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, bên cạnh việc quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, coi CCHC, cải cách thể chế là khâu đột phá, các bộ, ngành, địa phương cần phải xây dựng các chương trình, kế hoạch với các mục tiêu, giải pháp cụ thể và nghiêm túc triển khai; thực hiện có kết quả trên thực tế. Bên cạnh đó, phải thực hiện kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn và bố trí cán bộ tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ. 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ đạo, trong CCHC, các cấp, các ngành cần tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong những lĩnh vực liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như thuế, hải quan, tiếp cận đất đai, cấp phép xây dựng, thành lập doanh nghiệp… “Phải rà soát để sửa đổi, bãi bỏ theo tinh thần tạo thuận lợi nhất, thông thoáng nhất, dễ dàng nhất cho người dân và doanh nghiệp” – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh. 
Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng còn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh và không chậm chễ việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, hiện đại hóa nền hành chính. 
TH-CD

ngocthanh