Quyết toán dự án Cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện dự án Cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La.
Quyết toán dự án  Cung cấp điện lưới  quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện dự án Cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La.

 

Dự án Cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La đã được phê duyệt với quy mô cấp điện cho 30.157 hộ dân thuộc 557 bản, 106 xã thuộc 11 huyện và 1 thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2010 - 2015 với tổng mức đầu tư là 557 tỷ đồng. Đến nay, Dự án đã cấp điện cho 20.964 hộ dân, 337 bản thuộc 70 xã; xây dựng 303 km đường dây trung thế, 141 trạm biến áp phân phối, 531 km đường dây 0,4kV. 

 

Tuy nhiên, do Dự án được phê duyệt từ năm 2009, trong quá trình thực hiện có nhiều biến động về giá vật liệu, nhân công…, nên chỉ thực hiện được khoảng 80% khối lượng của Dự án (cấp điện cho 22.617/30.157 hộ dân, còn khoảng 7.540 hộ dân trong phạm vi Dự án chưa được cấp điện). 

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý với kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và ý kiến của các bộ về việc kết thúc và thực hiện thanh toán, quyết toán Dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp điện cho 22.617 hộ dân trên địa bàn tỉnh Sơn La; việc thanh toán, quyết toán Dự án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đồng ý cho phép EVN thực hiện đầu tư xây dựng lưới điện; UBND tỉnh Sơn La bố trí kinh phí, thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng cấp điện cho các hộ dân chưa có điện để bảo đảm cuối năm 2015, tỷ lệ hộ dân có điện của tỉnh Sơn La đạt 86%. 

 

Bộ Công Thương được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu của Dự án; hướng dẫn UBND tỉnh Sơn La thực hiện dự án cấp điện nông thôn tỉnh Sơn La từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2015 - 2020.

 Thủy Dung

ngocthanh