Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ưu tiên hỗ trợ 3 nhóm lĩnh vực

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ưu tiên hỗ trợ 3 nhóm lĩnh vực

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Việc ban hành Thông tư này được nhiều chuyên gia đánh giá là cần thiết đối với DNNVV và kỳ vọng sự hỗ trợ này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT quy định, 3 nhóm lĩnh vực được Quỹ Phát triển DNNVV ưu tiên hỗ trợ là nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải. Đối tượng được hỗ trợ của Quỹ phải là các DNNVV. Để được sự hỗ trợ của Quỹ, trước tiên, DNNVV phải bảo đảm dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động. 

Về tiêu chí xác định DNNVV, đối với doanh nghiệp có nhiều ngành, nghề kinh doanh khác nhau thì khu vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được xác định theo khu vực có tổng nguồn vốn hoặc tổng số lao động cao nhất. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, chưa có báo cáo tài chính thì khu vực sản xuất, kinh doanh được xác định theo ngành, nghề kinh doanh chính mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong đó, tổng nguồn vốn của doanh nghiệp là tổng nguồn vốn hoặc tổng tài sản trong bảng cân đối kế toán tại báo cáo tài chính năm gần nhất của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, chưa có báo cáo tài chính thì tổng nguồn vốn là vốn điều lệ được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Số lượng lao động là lao động bình quân của năm tài chính gần nhất, được tính bằng bình quân của số lao động ghi trên bảng thanh toán tiền lương, tiền công hàng tháng của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì không sử dụng tiêu chí này.

Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/12/2015.

Lê Xuân

ngocthanh