Quý I giải ngân 3,88 tỷ USD vốn FDI

(BĐT) - Theo Bộ KH&ĐT, từ đầu năm đến ngày 20/3/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 3,88 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2017. 
Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút 3,44 tỷ USD vốn FDI trong quý I. Ảnh: Lê Tiên
Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút 3,44 tỷ USD vốn FDI trong quý I. Ảnh: Lê Tiên

Về thu hút đầu tư, cả nước có 618 dự án FDI mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 2,12 tỷ USD, bằng 72,7% so với cùng kỳ năm 2017; có 199 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 1,79 tỷ USD, bằng 45,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng trong quý I năm 2018, cả nước có 1.285 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) với tổng giá trị vốn góp là 1,89 tỷ USD, tăng 121,6% so với cùng kỳ 2017. Trong đó có 732 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 1,34 tỷ USD. 553 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với tổng giá trị vốn góp 547,8 triệu USD.

Tính chung trong quý I năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 5,8 tỷ USD, bằng 75,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Về lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn đạt 3,44 tỷ USD, chiếm 59,4% tổng vốn đầu tư đăng ký trong quý I năm 2018. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 531 triệu USD, chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký là 486 triệu USD, chiếm 8,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.  

Việt Thắng