Quy hoạch biển phải có tầm nhìn dài hạn

(BĐT) - Trong buổi làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về xây dựng Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2035 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017 - 2025, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà yêu cầu, cơ quan soạn thảo phải làm rõ vai trò của một quy hoạch mang tính tổng thể, là công cụ quản lý nhà nước hiệu quả.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu cơ quan soạn thảo nghiên cứu thêm quy hoạch sử dụng biển của các nước khác; tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và nước ngoài; ý kiến của các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam với tầm nhìn dài hạn.    

Hải Bình