Quy định rõ về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Hoạt động thi công xây dựng luôn tiềm ẩn những rủi ro khó lường trước, vì thế việc quy định rõ những trường hợp bắt buộc phải mua bảo hiểm đối với chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn
Quy định rõ về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Hoạt động thi công xây dựng luôn tiềm ẩn những rủi ro khó lường trước, vì thế việc quy định rõ những trường hợp bắt buộc phải mua bảo hiểm đối với chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn cùng với hạn mức tối thiểu phải tuân thủ sẽ phần nào giúp giảm thiệt hại, xử lý tổn thất nhanh hơn khi xảy ra sự cố trong thi công.

IMG

Việc ban hành Nghị định sẽ tạo cơ sở pháp lý minh bạch, góp phần huy động nguồn lực từ thị trường bảo hiểm để bảo vệ cho các công trình xây dựng trước các rủi ro không lường trước

 Ảnh: Tất Tiên

Quan trọng nhưng chưa được chú trọng

Tại cuộc hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng diễn ra mới đây, Bộ Tài chính cho biết, trước năm 2007, quy tắc, điều khoản, biểu phí về bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng được thực hiện theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BTC ngày 16/1/2004 và Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, từ năm 2007, theo Nghị định số 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Bộ Tài chính chỉ ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với các loại hình bảo hiểm bắt buộc. Theo đó, bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng không phải là bảo hiểm bắt buộc, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) được chủ động triển khai quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm. 

 

Tuy nhiên, theo đại diện một số DNBH, việc không ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng đã dẫn đến việc nhiều chủ đầu tư chưa chú trọng mua bảo hiểm hoặc mua bảo hiểm dưới giá trị và khi xảy ra tổn thất, DNBH chỉ bồi thường trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm mà chủ đầu tư tham gia bảo hiểm. Đối với phần thiệt hại mà chủ đầu tư không mua bảo hiểm, chủ đầu tư phải tự khắc phục. Bên cạnh đó, việc chưa quy định mức trách nhiệm bảo hiểm đối với người lao động dẫn đến nhà thầu thi công mua mức trách nhiệm thấp và khi người lao động gặp rủi ro trong quá trình thi công, việc bồi thường theo trách nhiệm bảo hiểm chưa đủ để bù đắp chi phí y tế tối thiểu và mất thu nhập của người lao động. Vì vậy, chưa tạo được sự an toàn cho các chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, thi công và người lao động khi tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; thiếu quy định pháp lý làm căn cứ để lập dự toán về phí bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng… 

 

Thực tiễn từ nhiều địa phương cho thấy, nhiều chủ đầu tư vẫn còn thờ ơ với việc mua bảo hiểm dù Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã quy định bắt buộc phải mua bảo hiểm công trình, thay vì khuyến khích như trước đây. Theo thông tin từ báo chí, qua quá trình kiểm tra một số dự án trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An), Đội Quy tắc đô thị Thành phố cho biết, ở một số dự án, chủ đầu tư và nhà thầu đều không nắm được các quy định về việc mua bảo hiểm theo Luật Xây dựng. Những vi phạm được phát hiện chủ yếu là không mua bảo hiểm thiết bị công trình, thậm chí có nhiều nhà thầu không mua bất kỳ một loại hình bảo hiểm nào.

 

Quy định rõ trường hợp và mức bảo hiểm tối thiểu

Dự thảo mới nhất của Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng vừa được Bộ Tài chính đăng tải lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ ngày 13/8. Theo Dự thảo này, Nghị định sẽ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, bao gồm: trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc, điều kiện, mức phí, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện.

 

Dự thảo Nghị định nêu rõ, chủ đầu tư (hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng) phải mua bảo hiểm đối với các công trình: Công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định hàng năm; Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); Công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Thời hạn bảo hiểm tối thiểu được tính từ lúc khởi công công trình hoặc từ khi hạng mục bảo hiểm đầu tiên có tên trong hợp đồng bảo hiểm được dỡ xuống công trường (tùy theo ngày nào đến trước) đến ngày công trình xây dựng kết thúc, bàn giao hoặc đưa vào sử dụng (tùy theo ngày nào đến trước).

 

Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên. Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường. 

 

Về số tiền bảo hiểm tối thiểu, dự thảo Nghị định quy định, đối với bảo hiểm công trình, số tiền bảo hiểm là giá trị đầy đủ của công trình nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng. Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị của hợp đồng tư vấn, thiết kế.

 

Về bảo hiểm của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động thi công trên công trường, theo dự thảo Nghị định, trường hợp người lao động bị thương tích, mức bồi thường cụ thể cho từng loại tổn thương cơ thể được xác định căn cứ Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; trường hợp người lao động bị tử vong, số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng/người/vụ.

 

Theo đại diện Bộ Tài chính, việc ban hành Nghị định sẽ tạo cơ sở pháp lý minh bạch, góp phần huy động nguồn lực từ thị trường bảo hiểm để bảo vệ cho các công trình xây dựng trước các rủi ro không lường trước. Đồng thời, đảm bảo khôi phục tổn thất nhanh chóng, đầy đủ để hoạt động xây dựng được thông suốt, tạo sự yên tâm cho các chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, thi công, người lao động...

V. Thắng

 

ngocthanh