Quy định mới về quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt

Kể từ ngày 15/4/2015, Nghị định số 14/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt sẽ chính thức có hiệu lực.
Quy định mới về quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt

Kể từ ngày 15/4/2015, Nghị định số 14/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt sẽ chính thức có hiệu lực.

 

Nghị định số 14/2015/NĐ-CP quy định, nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư được sử dụng để quản lý tài sản thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư theo quy định của pháp luật; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư; tổ chức phòng, chống và khắc phục kịp thời hậu quả do sự cố, thiên tai và tai nạn giao thông đường sắt.

 

Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư trong phạm vi quản lý của mình, xây dựng kế hoạch quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư. Việc quản lý, cấp phát, thanh quyết toán tài chính từ nguồn ngân sách nhà nước cho quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

 

Đối với việc cho thuê kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, Nghị định quy định, tổ chức, cá nhân khi sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt để chạy tàu phải trả phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt. Mức phí phụ thuộc vào chiều dài hành trình, mác tàu, tuyến khai thác. Nghị định cho phép cho thuê công trình đường sắt không trực tiếp liên quan đến việc chạy tàu trên đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư như nhà ga, quảng trường ga, nhà kho, bãi hàng, đường cáp thông tin… 

 

Đáng chú ý, Nghị định quy định, doanh nghiệp được giao quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt xây dựng giá cho thuê trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, thẩm định và đề nghị Bộ Tài chính quyết định mức giá tối thiểu. Doanh nghiệp được giao quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt ban hành mức giá cụ thể áp dụng đối với từng loại dịch vụ.

Bích Thảo

ngocthanh