Quy định chặt chẽ việc thoái vốn theo lô

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN) Vũ Văn Ninh tại cuộc làm việc với một số cơ quan về việc xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Quy định chặt chẽ việc thoái vốn theo lô

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN) Vũ Văn Ninh tại cuộc làm việc với một số cơ quan về việc xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bán cổ phần nhà nước tại DN theo lô.

 

Theo Bộ Tài chính, dự thảo Quyết định quy định một số nội dung về thoái vốn cổ phần nhà nước tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán UPCOM do các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh làm đại diện chủ sở hữu và việc thoái vốn tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

 

Việc bán cổ phần theo lô thực hiện với DN đã cổ phần hóa mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối hoặc không cần nắm cổ phần theo tiêu chí, danh mục phân loại DNNN; trường hợp nằm ngoài điều kiện này phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định; DN thực hiện bán đấu giá cổ phần theo lô qua Sở Giao dịch chứng khoán trên cơ sở phê duyệt bán cổ phần theo lô của cấp có thẩm quyền; có thể chia thành nhiều lô khác nhau để bán đấu giá tùy theo số lượng cổ phần và tình hình thị trường nhưng mỗi phiên chỉ bán trọn 1 lô. Số lượng cổ phần 1 lô không quá 5% vốn điều lệ của công ty cổ phần. Nếu bán chỉ định thì làm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Thẩm quyền phê duyệt bán theo lô là bộ quản lý ngành, UBND tỉnh tại DN do mình làm chủ đại diện chủ sở hữu sau khi được Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến; riêng phương án bán cổ phần theo lô của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước sau cổ phần hóa, bộ, UBND cấp tỉnh quyết định phương án bán sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài được tham gia với số lượng không hạn chế.

 

Cho ý kiến vào dự thảo Quyết định, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý các quy định về bán đấu giá cổ phần theo lô. Theo đó, phải đấu giá theo quy định của luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào DN đảm bảo tính công khai, minh bạch.

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý: “Nói bán theo lô thì rất hay, nhưng khi thực hiện thì nhiều chuyện, dễ nảy sinh tham nhũng, làm thất thoát vốn nhà nước nếu dự thảo Quyết định không lường được những vấn đề nảy sinh. Dự thảo phải quy định chặt chẽ để không xảy ra tham nhũng, đồng thời cũng không quá “bó” làm ảnh hưởng tới quyết tâm của các nhà đầu tư thật tâm muốn gắn bó với DN”.

 Minh Hiếu

ngocthanh