Quốc Oai có thêm cụm công nghiệp quy mô 13 ha

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 632/QĐ-UBND, thành lập Cụm Công nghiệp Tân Hòa (Quốc Oai).
Quốc Oai có thêm cụm công nghiệp quy mô 13 ha

Theo quyết định, Cụm Công nghiệp Tân Hòa có quy mô 12,94ha được đầu tư xây dựng mới. Đây là cụm công nghiệp bao gồm các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian hoạt động của cụm công nghiệp trong 50 năm kể từ ngày ký quyết định thành lập. Qua đó, giải quyết về mặt bằng sản xuất với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; thu hút các doanh nghiệp, hộ sản xuất mở rộng và phát triển sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan và UBND huyện Quốc Oai tổ chức lựa chọn, xác định chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu. UBND huyện Quốc Oai có trách nhiệm chỉ đạo việc đầu tư, thực hiện dự án đúng quy định. Sở Công thương chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc đầu tư, thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành…

Theo Lan Nhi
Trí thức trẻ

Tin liên quan